algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Hướng dẫn update project từ Laravel 5.4 lên Laravel 5.5


Sau đây Chung xin hướng dẫn các bạn update project từ Laravel 5.4 lên Laravel 5.5 nhé, quá trình update này Chung áp dụng trên chính project của mình luôn.

Update composer.json

composer quản lý các package bạn cài trong app Laravel của mình nên cần phải cập nhật theo Laravel. Bạn hãy dùng tool code compare để so sánh file composer.json của Laravel 5.5 với file composer hiện tại của bạn. Sau khi merge code từ 2 file này lại ta sẽ có file composer.json mới.

Sau khi có file mới, việc cập nhật sẽ không diễn ra suôn sẻ mà bạn phải thay đổi 1 chút đó là phần require trong file composer.json phải đổi thành * hết (nếu siêng thì bạn vào packagist để check xem package nào update lên version nào).

  "require": {
    "php": ">=7.0.0",
    "fideloper/proxy": "~3.3",
    "laravel/framework": "5.5.*",
    "laravel/tinker": "*",
    "artesaos/seotools": "*",
    "baum/baum": "*",
    "cviebrock/eloquent-sluggable": "*",
    // ...
  }

Chạy composer update trong command

composer update

Automatic Package Discovery

Nếu bạn chưa biết thì trong Laravel 5.5 có sự thay đổi mới đó là Automatic Package Discovery bạn có thể xem tại đây

Như vậy các package có hỗ trợ discovery thì sẽ không cần phải khai báo trong config\app.php chính vì vậy bạn có 2 sự lựa chọn để check xem package nào đã kịp thời cập nhật lên Laravel 5.5

Cách 1: Comment tất cả các Service Provider mà bạn đã thêm vào danh sách providers trong config\app.php, chạy trang web của bạn (nhớ bật chế độ debug lên). Whoops (đọc bài về Sự trở lại của Whoops tại đây) sẽ chỉ ra Service Provider nào cần phải có, vì package đó chưa hỗ trợ Package Discovery 

Whoops show error

Như hình trên thì mình sẽ biết là cần phải uncomment proivder dưới đây

Artesaos\SEOTools\Providers\SEOToolsServiceProvider::class,

Trong project của mình thì có 1 số package này chưa hỗ trợ Automatic Package Discovery cho bạn nào có package giống mình thì đỡ phải thử

Artesaos\SEOTools\Providers\SEOToolsServiceProvider::class,
Barryvdh\Elfinder\ElfinderServiceProvider::class,
Barryvdh\TranslationManager\ManagerServiceProvider::class,
Conner\Tagging\Providers\TaggingServiceProvider::class,

Cách 2: Cách này thì các bạn vào github và kiểm tra xem package đó có hỗ trợ Package Discovery trong composer.json hay không? Nếu file composer.json vừa được cập nhật khoảng vài ngày lại đây thì chắc chắn là có hỗ trợ, còn không thì bạn vào file composer.json có đoạn này thì tức là có hỗ trợ, ví dụ mình check gói https://github.com/davejamesmiller/laravel-breadcrumbs thấy nó được cập nhật 9 ngày trước và file composer.json có đoạn này, tức là đã cập nhật hỗ trợ Laravel 5.5

  "extra": {
    "laravel": {
      "providers": [
        "DaveJamesMiller\\Breadcrumbs\\BreadcrumbsServiceProvider"
      ],
      "aliases": {
        "Breadcrumbs": "DaveJamesMiller\\Breadcrumbs\\Facades\\Breadcrumbs"
      }
    }
  }

 

Lúc này trang https://chungnguyen.xyz/ đã lên version 5.5.1

Thay đổi file source chính

Tuy các package đã cập nhật nhưng source chính vẫn còn là 5.4 mình sẽ dùng tool code compare bên trên để check xem có những file nào thay đổi (các bạn nhớ download source Laravel 5.5 về nhé), dưới đây là những file có thay đổi

  • app\Console\Kernel.php (cập nhật)
  • app\Exceptions\Handler.php (cập nhật)
  • app\Http\Controllers\Controller.php (cập nhật)
  • app\Http\Middleware\EncryptCookies.php (đổi từ BaseTrimmer sang Middleware) (cập nhật)
  • app\Http\Middleware\TrimStrings.php (đổi từ BaseTrimmer sang Middleware) (cập nhật)
  • app\Http\Middleware\VerifyCsrfToken.php (đổi từ BaseTrimmer sang Middleware) (cập nhật)
  • file app\Http\Middleware\TrustProxies.php (Thêm mới )
  • app\Http\Kernel.php (cập nhật)
  • app\Providers\BroadcastServiceProvider.php (cập nhật)
  • app\Providers\RouteServiceProvider.php (cập nhật)
  • routes\channels.php (Thêm mới )
  • artisan (cập nhật) - quan trọng
  • public\index.php  (cập nhật) - quan trọng
  • bootstrap\autoload.php (xóa bỏ) bây giờ artisan sẽ vào composer/autload.php chứ không còn vào bootstrap\autoload.php nữa
  • bootstrap\cache\packages.php (xóa bỏ)
  • bootstrap\cache\services.php (xóa bỏ)

Sau khi làm cẩn thận các bước trên bạn hãy chạy tất cả các lệnh sau trong command

composer dumpautoload
php artisan optimize
php artisan view:clear
php artisan cache:clear
php artisan config:clear

Nếu bạn quản lý vps hay có quyền truy cập ssh thì dễ rồi, còn không hãy đọc bài này của Chung nhé Hướng dẫn update code lên hosting khi cài package mới trong Laraevl 5.4

Chi tiết có trên Laravel Docs bạn có thể xem tham khảo thêm.

Trên đây là quá trình update blog Chung Nguyễn lên Laravel 5.5. Chúc các bạn thành công nhé 😜😜

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Hướng dẫn update project từ Laravel 5.4 lên Laravel 5.5
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook