Lí do gì khiến bạn không đọc được chữ Kanji?
Bạn đọc được chữ này chứ → 日本?
Chẳng qua là do ta chưa nhìn nó đủ lâu mà thôi 😂 đúng không?
Vậy sao không thử trò chơi nhỏ dưới đây nhỉ 🤔

Thử kiểm tra năng lực kanji của bản thân, tin tôi đi bạn sẽ khó đạt điểm tối đa trong các bài test đâu

Tìm kiếm niềm vui từ những trận thi đấu với các đối thủ trong thiên hạ, vừa là cách học hiệu quả, vừa là thử thách cực đại cho bản thân!

😍😍 Yêu thích 🤩🤩

😘😘 Bình luận 😘😘