algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Cập nhật Laravel 5.5 Phần 1: Sự trở lại của Whoops


Như các bạn đã biết Whoops là 1 framework xử lý lỗi được cài đặt trong Laravel 4 và bị gỡ 1 cách phũ phàng ở phiên bản Laravel 5.0. Nhưng giờ đây nó đã quay trở lại Laravel 5.5 và lợi hại hơn xưa 🤣

Dưới đây là 1 số tính năng của Whoops:

 • Flexible, stack-based error handling
 • Stand-alone library with (currently) no required dependencies
 • Simple API for dealing with exceptions, trace frames & their data
 • Includes a pretty rad error page for your webapp projects
 • Includes the ability to open referenced files directly in your editor and IDE
 • Includes handlers for different response formats (JSON, XML, SOAP)
 • Easy to extend and integrate with existing libraries
 • Clean, well-structured & tested code-base

Tạm dịch google 😅 là:

 • Xử lý lỗi dựa trên ngăn xếp, linh hoạt.
 • Thư viện độc lập với (hiện tại) không có phụ thuộc bắt buộc
 • API đơn giản để giải quyết các trường hợp ngoại lệ, đóng khung dấu vết và dữ liệu của chúng
 • Bao gồm một trang error rad cực đẹp cho các dự án webapp của bạn
 • Bao gồm khả năng mở các tệp được tham chiếu trực tiếp trong trình soạn thảo và IDE của bạn
 • Bao gồm trình xử lý cho các định dạng phản hồi khác nhau (JSON, XML, SOAP)
 • Dễ dàng mở rộng và tích hợp với các thư viện hiện có.
 • Sạch, có cấu trúc tốt và đã được thử nghiệm

Hãy xem nhưng gì Whoops làm được dưới đây, chỉ lỗi đến tận chân răng 😎

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Cập nhật Laravel 5.5 Phần 1: Sự trở lại của Whoops
3/5 2 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook