algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Script lọc đồ HKMP, đồ xanh vip VLTK

Script lọc đồ HKMP, đồ xanh vip VLTK


Trong bài trước mình có bài viết về script Auto VLbisu (Auto Vulan) các bạn có thể xem tại đây  để biết scripts auto hoạt động như thế nào, và cách để sử dụng script cho auto vltk.
Có rất nhiều bạn nhờ mình viết script lọc đồ vip nên hôm nay mình posts lên đây cho các bạn dùng.

Tải file cần thiết

Tải thư viện chung.luac: Tải tại đây

Sau khi tải về xong, mình giả sử thư mục auto của bạn là: D:\Games\AutoVLBS16 thì file này bỏ vào D:\Games\AutoVLBS16\Scripts\LIB nhé.

Tải file lọc đồ: Tải tại đây

Sau khi tải về giả sử thư mục auto của bạn là: D:\Games\AutoVLBS16 thì file này bỏ vào D:\Games\AutoVLBS16\Scripts nhé.

 Sau khi tải về đúng như trên thì sẽ giống như dưới đây

/image/tien-ich-script-run.png

Chỉnh lọc đồ

Các bạn mở file hkmp.lua vừa tải về, mở ra để chỉnh sửa nha. Mình có tạo 1 list các thuộc tính cho các bạn cần tham khảo

tbThuocTinh = {
	[85] = 200, -- sinh luc
	[88] = 5, -- phuc hoi sinh luc
	[89] = 200, -- noi luc
	[92] = 5, -- phuc hoi noi luc
	[93] = 200, -- the luc
	[97] = 20, -- suc manh
	[98] = 20, --than phap
	[99] = 20, -- sinh khi
	[101] = 25, -- khang doc
	[102] = 25, -- khang hoa
	[103] = 30, -- khang loi
	[104] = 25, -- ptvl
	[105] = 25, -- khang bang
	[106] = 40, -- tg lam cham
	[108] = 40, -- tg trung doc
	[110] = 40, -- tg lam choang
	[111] = 40, -- toc do di chuyen
	[113] = 40, -- tgph
	[115] = 30, -- toc do danh
	[114] = 20, -- khang tat ca
	[116] = 40, -- toc do danh noi cong
	[121] = 50, -- stvl
	[123] = 100, -- bang sat
	[125] = 50, -- doc sat ngoai cong
	[126] = 100, -- stvl %
	[134] = 15, -- chsttnl
	[136] = 10, -- hut sinh luc
	[137] = 10, -- hut noi
	[139] = 3, -- ky nang cua phai do duoc cong them
	[166] = 500, -- ti le cong kich chinh xac
	[169] = 200, -- bang sat noi cong
	[170] = 200, -- hoa sat noi cong
	[171] = 200, -- loi sat noi
	[172] = 50, -- doc sat noi cong
}

Các bạn cần gì chỉ cần copy thuộc tính cần lấy ở tbThuocTinh bỏ vào list tbHKMP rồi chạy script. Ví dụ:

tbHKMP = {
	[85] = 180, -- sinh luc
	[102] = 25, -- khang hoa
	[110] = 40, -- tg lam choang
}

Với điều kiện dưới đây các bạn sẽ lọc ra 1 món đồ: Có sinh lực 180 trở lên, kháng hỏa 25 trở lên, và làm choáng 40 trở lên.

Kết hợp tự nhận đồ, tự lọc

Các bạn xem video dưới đây cho kĩ, sau khi xem xong tự mình có thể viết những đoạn mã chạy theo ý muốn của mình.

Bổ sung: nếu nhận đồ xanh sẽ có mục nhập số các bạn sử dụng hàm sau đây để nhập số:

Hàm nhapso(số): ví dụ muốn nhập số 30 thì sẽ như sau

-- muon nhap so 30
nhapso(3)
nhapso(0)

Hàm enter(): Sau khi nhập xong ấn enter thì dùng hàm enter

-- muon nhap so 30
nhapso(3)
nhapso(0)

-- sau khi nhap so 30 xong bam phim enter
enter()

Như vậy hàm nhận đồ sẽ như thế này

function NhanDo()
	local szLenhBai = 'LÖnh bµi T©n Thñ'
	tbVulanLib.UseItemName(szLenhBai) -- mo lenh bai
	timer.Sleep(500) -- doi 0,5 giay

	clickMenuNext(2) -- chon nhan do hkmp
	clickMenuNext(5) -- chon trang tiep theo
	clickMenuNext(3) -- chon con lon
	clickMenu(0) -- chon con lon dao

	-- neu muon nhap so
	nhapso(3)
	nhapso(0)
	enter()

end

File mẫu download về: Tải xuống tại đây

Lưu ý: Không có file thư viện chung.luac trong thư mục Scrips/LIB script sẽ không hoạt động!

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Script lọc đồ HKMP, đồ xanh vip VLTK
5/5 1 votes

Bình luận

Lê Vũ avatar
Lê Vũ
h muoons mua auto o dau v ak
Quang Tran avatar
Quang Tran
Sao mình chạy nó cứ báo lỗi ko load đc thư viện chung.luac với vulan.lua nhỉ ?
Ngọc Tứ Tý Hon avatar
Ngọc Tứ Tý Hon

lọc đồ kỹ năng võ công vốn có 1 làm sao bác

Chung Nguyễn avatar
Chung Nguyễn

bạn kiếm một món đồ có cộng kỹ năng để trong rương. rồi dùng hàm writeThuocTinh() để ghi lại giá trị của dòng đó, bạn tải thư viện ver 2 này về nhé https://chungnguyen.xyz/posts/danh-sach-api-chung-luac-version-2-0

Ngọc Tứ Tý Hon avatar
Ngọc Tứ Tý Hon

Hơi bị khó hiểu nhưng cứ kiếm ra rồi kêu ad chỉ :)


Nguyen Loi avatar
Nguyen Loi

Cả Vl lậu xài script của bác rồi :)

Rất mong bác nâng cấp tính năng lọc được nhiều set đồ cùng lúc.

Thanks

Chung Nguyễn avatar
Chung Nguyễn

okey bạn, mình sẽ nâng cấp sớm.

Mỗi server lậu mỗi cách nhận đồ test khác nhau.

Chung Nguyễn avatar
Chung Nguyễn

đây bác, có luôn nè https://chungnguyen.xyz/go/eEGs4Y

Hiển thị bình luận Facebook