algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Danh sách API  chung.luac version 2.0

Danh sách API chung.luac version 2.0


checkNPC()

Giá trị truyền vào: không có

Chức năng: kiểm tra NPC xung quanh nhân vật

Giá trị trả về: không có

checkVar(var)

Giá trị truyền vào: một biến nào đó

Chức năng: kiểm tra thông tin biến đó. ví dụ: checkVar(item)

Giá trị trả về: không có

clickMenu(nIndex)

Giá trị truyền vào: thứ tự index menu, bắt đầu từ 0

Chức năng: chọn một dòng trên menu đang mở

Giá trị trả về: không có

clickMenuAll(...)

Giá trị truyền vào: một dãy các lượt kích menu liên tiếp

Chức năng: click liên tiếp vào menu hiện ra theo thứ tự

Giá trị trả về: không có

clickMenuNext(nIndex)

Không còn giá trị ở phiên bản 2.0

enter()

Giá trị truyền vào: không có

Chức năng: nhấn phím enter

Giá trị trả về: không có

getDistance(x1, y1)

Giá trị truyền vào: tọa độ x1, y1

Chức năng: tính khoảng cách từ người chơi đến tọa độ nhập vào

Giá trị trả về: khoảng cách

getFreeHanhTrang(showEcho)

Giá trị truyền vào: true or false

Chức năng: kiểm tra hành trang còn trống bao nhiêu ô

Giá trị trả về: số lượng ô trống

getMenuType()

Giá trị truyền vào: không có

Chức năng: kiểm tra menu đang mở loại gì? 0 hay 1

Giá trị trả về: 0 hoặc 1

hasDialogOrMenu(nSecond)

Giá trị truyền vào: số giây

Chức năng: kiểm tra menu hoặc dialog có đang mở trong số giây nhập vào

Giá trị trả về: true or false

LocDo() - Lọc đồ VIP cho server Test game Võ lâm truyền kỳ

Giá trị truyền vào: không có

Chức năng: thực hiện lọc đồ một cách tự động theo 2 cách khác nhau

Giá trị trả về: đồ víp 😂😂

nhapso(nSo) - Nâng cấp hơn

Giá trị truyền vào: một con số cụ thể chẳng hạn: 10, 20, 25, 50

Chức năng: nhập vào một con số theo ý muốn người chơi, không giới hạn một con số như trước đây

Giá trị trả về: không có

showNPC()

Giá trị truyền vào: không có

Chức năng: show thông tin NPC xung quanh nhân vật

Giá trị trả về: không có

tablelength(T)

Giá trị truyền vào: một biến kiểu table

Chức năng: trả về độ dài của biến

Giá trị trả về: trả về độ dài của biến

talkNPC(szNPCName) - Đối thoại với NPC

Giá trị truyền vào: tên một NPC cụ thể hoặc không có cũng được

Chức năng: đối thoại với NPC nhập vào, hoặc đối thoại với NPC gần người chơi nhất.

Giá trị trả về: không có

toSlug(str)

Giá trị truyền vào: một chuỗi ký tự

Chức năng: convert chuỗi thành slug ví dụ: Chñ tiÖm t¹p hãa sẽ thành chu tiem tap hoa

Giá trị trả về: chuỗi đã được slug

useLenhBai(szLenhBai)

Giá trị truyền vào: tên lệnh bài hoặc để trống

Chức năng: sử dụng lệnh bài cho những game có phát vật phẩm "Lệnh bài tân thủ" cho người chơi

Giá trị trả về: không có

writeMapPath()

Giá trị truyền vào: không có

Chức năng: ghi lại quãng đường mà nhân vật di chuyển, nếu nhân vật đứng im trong 0,2 giây thì được tính một lần. Quá 20 lần sẽ ghi lại tọa độ di chuyển của nhân vật ra file mapPath.txt

Giá trị trả về: file mapPath.txt nằm trong thư mục Scripts

writeMenu()

Giá trị truyền vào: không có

Chức năng: in ra toàn bộ menu hiện đang mở

Giá trị trả về: file menu.txt nằm trong thư mục Scripts

writeNPC()

Giá trị truyền vào: không có

Chức năng: ghi lại tên NPC gần người chơi (nhiều NPC có dấu cách ở cuối)

Giá trị trả về: file npc.txt nằm trong thư mục Scripts

writeThuocTinh()

Giá trị truyền vào: không có

Chức năng: ghi lại toàn bộ thuộc tính đồ đạc có trong hành trang, khi lọc đồ xuất hiện những thuộc tính lạ có trong danh sách sẽ dùng hàm này để kiểm tra

Giá trị trả về: file option.txt nằm trong thư mục Scripts

Tải thư viện chung.luac và locdo.lua về máy

Server Google Drive | Server ChungNguyen

Server Google Drive | Server ChungNguyen

Donation

Nếu yêu thích script mình viết và muốn ủng hộ thì chuyển khoản về STK dưới đây nhé

  • Chủ TK: NGUYEN TRAN CHUNG
  • Số TK: 0061001069423
  • Vietcombank Khánh Hòa

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Danh sách API chung.luac version 2.0
0/5 0 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook