algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Cách gán phím tắt trong võ lâm truyền kỳ

Cách gán phím tắt trong võ lâm truyền kỳ


Những lệnh này đều được đánh trực tiếp từ khung chat trong game, sử dụng tốt các lệnh này bạn sẽ chuyên nghiệp hơn khi liên đấu và PK.

1. Khinh công, đánh Từ Hàng Phổ Độ, buff bùa bằng chuột phải trong khi vẫn có các chiêu phụ trợ khác ở tay phải :

Có thể áp dụng cho tất cả các chiêu thức đánh trực tiếp khác bằng cách click chuột phải.

Lệnh : 

/AddCommand RButton ? DirectShortcutSkill(0)

Trong đó : 

F2 = Skill(0)

F3 = Skill(1)

F4 = Skill(2)

F5 = Skill(3)

F6 = Skill(4)

F7 = Skill(5)

F8 = Skill(6)

F9 = Skill(7)

F10 = Skill(8)

Theo câu lệnh như trên thì khi bạn gán phím F2 vào chiêu Khinh công, sau khi gõ lệnh nếu mở tay phải lên thấy nó sẽ hiện ra chữ RButton là thành công. Bạn có thể thay bằng phím F khác tương ứng với câu lệnh bạn tạo ra : Ví dụ bạn muốn gán phím F8 thì sửa lại lệnh thành Skill(6), ... Số màu đỏ là con số có thể thay thế tương ứng với các phím F.

2. Chuyển chiêu đánh trực tiếp từ fím F (ví dụ: F1, F2...) thành fím SPACE:

Trước tiên gán chiêu muốn đánh vào các fím F, sau đó gõ lệnh này để thay các chiêu đánh trực tiếp từ fím F bằng fím SPACE. (Dù sao ngón tay cái gõ SPACE cũng nhanh hơn các ngón tay khác bấm các fím F, thủ thuật này cực kỳ hiệu quả cho NM Buff và VD khí.)

/AddCommand space ? DirectShortcutSkill(0)

Trong đó : 

F2 = Skill(0)

F3 = Skill(1)

F4 = Skill(2)

F5 = Skill(3)

F6 = Skill(4)

F7 = Skill(5)

F8 = Skill(6)

F9 = Skill(7)

F10 = Skill(8)

Theo câu lệnh như trên thì khi bạn gán phím F2 vào chiêu Từ Hàng Phổ Độ, sau khi gõ lệnh trên mỗi lần bấm SPACE là ta đã xuất chiêu.

3. Chuyển đổi nhanh giữa các chế độ Đồ sát/Chiến đấu/Luyện công :

Lệnh : 

  • /AddCommand 4 PK1 Switch([[pk]],2)
  • /AddCommand 5 PK1 Switch([[pk]],1)
  • /AddCommand 6 PK0 Switch([[pk]],0)

Theo câu lệnh trên thì : 

- Bấm số 4 : chuyển qua Đồ sát ([[pk]],2)

- Bấm số 5 : chuyển lại Chiến đấu ([[pk]],1)

- Bấm số 6 : quay lại Luyện công ([[pk]],0)

Bạn có thể thay thế 3 số 4, 5, 6 bằng các phím khác sao cho thuận tay và phù hợp với bạn nhất !

4. Chuyển Đổi Nhanh Giữa Chế Độ "Đi Bộ" và "Chạy" Bằng Fím TAB

/AddCommand("Tab","","Switch([[Run]])")

Bạn có thể thay fím TAB = bất cứ fím nào bạn thích

5.Chuyển Đổi Nhanh Giữa Chế Độ "Lên Ngựa" và "Xuống Ngựa" Bằng Fím TAB

/AddCommand("Tab","","Switch([[horse]])")

Bạn có thể thay fím TAB = bất cứ fím nào bạn thích

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Cách gán phím tắt trong võ lâm truyền kỳ
5/5 1 votes

Bình luận

Nguyen Quang Ving avatar
Nguyen Quang Ving
Một thời nghiện Võ Lâm Truyền truyền kì, giờ chuyển sang làm Web để kiếm tiền GA. Bao nhiêu lượt truy cập 1 ngày thì GA đủ sống?
Hiển thị bình luận Facebook