algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Code Laravel với Sublime Text Editor

Code Laravel với Sublime Text Editor


Hôm nay mình xin được giới thiệu cách coding Laravel với Sublime Text Editor và tận dụng các package của nó để code nhanh hơn.

Đối với những bạn chưa code với Sublime Text bao giờ thì tải tại trang chủ https://www.sublimetext.com/3 và cài đặt.

Việc tiếp theo là cài package control. Package control là nơi tập trung các package, ở đây có mọi thứ mà các bạn cần. Trang chủ https://packagecontrol.io/ 

Cài đặt package control cho sublime text

Update (03-05-2018): Phiên bản release mới nhất đã tích hợp package control cho sublime text rồi, chỉ cần thao tác Mở sublime text, trên thanh navbar chọn Tools ⇒ Install Package Control... đợi tí là hoàn thành, hoàn toàn tự động không phải thủ công như ở dưới nhé.

Các bạn nhấn tổ hợp phím ctrl + ` hoặc ViewShow Console sau đó copy đoạn code sau vô (đoạn code trên trang chủ mình copy về 😄)

Sublime Text version 3:

import urllib.request,os,hashlib; h = 'df21e130d211cfc94d9b0905775a7c0f' + '1e3d39e33b79698005270310898eea76'; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path(); urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener( urllib.request.ProxyHandler()) ); by = urllib.request.urlopen( 'http://packagecontrol.io/' + pf.replace(' ', '%20')).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest(); print('Error validating download (got %s instead of %s), please try manual install' % (dh, h)) if dh != h else open(os.path.join( ipp, pf), 'wb' ).write(by)

Sublime Text version 2:

import urllib2,os,hashlib; h = 'df21e130d211cfc94d9b0905775a7c0f' + '1e3d39e33b79698005270310898eea76'; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path(); os.makedirs( ipp ) if not os.path.exists(ipp) else None; urllib2.install_opener( urllib2.build_opener( urllib2.ProxyHandler()) ); by = urllib2.urlopen( 'http://packagecontrol.io/' + pf.replace(' ', '%20')).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest(); open( os.path.join( ipp, pf), 'wb' ).write(by) if dh == h else None; print('Error validating download (got %s instead of %s), please try manual install' % (dh, h) if dh != h else 'Please restart Sublime Text to finish installation')

Sau khi install package control xong kiểm tra xem Sublime TextPreferences ⇒ đã có Package Control hay chưa, nếu có là ok rồi còn chưa thì bạn tắt Sublime Text rồi mở lại, nếu vẫn chưa có thì thử cài lại lần nữa cũng được 😁

Cài đặt package cho sublime text

Sublime TextPreferencesPackage ControlInstall Package
hoặc
Nhấn tổ hợp Ctrl + Shift + P để mở list command, tìm kiếm Package Control: Install Package và nhấn Enter 
⇒ chờ 1 chút cho nó load các danh sách package. Sau khi danh sách các package load xong gõ từ khóa vào để tìm kiếm package mình cần, chọn và enter để cài đặt, có 1 số package sau khi cài cần restart Sublime Text mới có hiệu lực nha.

1. LaravelDumpMan

Laravel​Dump​Man

Gói này dùng để debug rất tiện, thay vì gõ dd('test') thì chỉ cần bấm F1, dd($result) thì double click vào biến nhấn F1.

2. Laravel Blade Highlighter

Với sự ra đời của Blade View Engineer nên đuôi mở rộng *.blade.php không 1 IDE hay Editor nào hiểu nổi mà đưa về PHP file hết. Vì vậy code Laravel bắt buộc phải cài package này, hiện đã có 178K lượt tải

Sau khi cài xong thì restart Sublime Text để package có hiệu lực. Dưới đây là hình ảnh khi chưa cài package

Laravel Blade Highlighter

Còn đây là sau khi cài, với việc phủ màu sẽ dễ nhìn hơn khi code phải k nào 😎

Laravel Blade Highlighter

3. Laravel 5 Snippets for Sublime Text

Phải nói đây là 1 package tuyệt vời, xài rất đã 🤩. Bây giờ việc code đã trên nên rất chi là "phỏe re" hehehe. Với cấu trúc {category}::{function name} rất tiện sử dụng, Ví dụ gõ Auth:: là nó ra hàng loạt bạn chỉ việc chọn chẳng hạng Auth::check()

Dưới đây là các prefix hỗ trợ các bạn chỉ gõ những từ có prefix như trên là nó sẽ liệt kê ra cho mình chọn, nếu nó chưa ra thì nhấn phím Ctrl + Space

Auth Blade //Chỉ sử dụng được trong file *.blade.php Cache Config Console Cookie Crypt DB Event Hash Helper Input Log Mail Redirect Relation Response Route Schema Session Storage View

4. LaravelCollective HTML Form Snippets

Kể từ khi Laravel nâng cấp lên phiên bản 5.0. Laravel đã quyết định loại bỏ package HTML/Form ra khỏi core của mình, nhưng vẫn tiếp tục bảo trì và cung cấp cho người dùng cài đặt nếu cần. Chính vì sự tiện lợi của nó nên vẫn được yêu thích cho đến tận ngày hôm nay, cài package này cho Sublime Text này đồng nghĩa với việc bạn phải instal package laravelcollective/html trong Laravel , bạn có thể tham khảo bài viết HTML/Form Class not found error trong Laravel 5 của mình nếu chưa biết cách cài.

Sử dụng package này bằng cách gõ các từ khóa snippets dưới đây, và nhấn tab hoặc Ctrl + space là ok.

Trigger Text	Output formopen	{!! Form::open() !!} formclose	{!! Form::close() !!} formtoken	{!! Form::token() !!} formmodel	{!! Form::model($user, []) !!} formlabel	{!! Form::label($for, $text, []) !!} formtext	{!! Form::text($name, $value, []) !!} formtextarea	{!! Form::textarea($name, $value, []) !!} formpassword	{!! Form::password($name, []) !!} formhidden	{!! Form::hidden($name, $value, []) !!} formemail	{!! Form::email($name, $value, []) !!} formfile	{!! Form::file($name, []) !!} formcheckbox	{!! Form::checkbox($name, $value, $checked, []) !!} formradio	{!! Form::radio($name, $value, $checked, []) !!} formnumber	{!! Form::number($name, $value, []) !!} formdate	{!! Form::date($name, \Carbon\Carbon\::now(), []) !!} formselect	{!! Form::select($name, $optionsArray, $defaultKey, []) !!} formselectrange	{!! Form::selectRange($name, $min, $max), [] !!} formselectmonth	{!! Form::selectMonth($name, []) !!} formsubmit	{!! Form::submit($text, []) !!}

5. Laravel Forms Bootstrap Snippets

Laravel Collective Forms + Bootstrap Snippets for Sublime Text này tương tự như package số 4 ở trên, package này hỗ trợ bootstrap tức là ở trên nó sẽ ra một cái form gọn lỏn không có gì, còn package này sẽ ra đầy đủ html form theo style bootstrap

{!! Form::label('email', 'Email') !!} {!! Form::text('email', null, ['class' => 'form-control', 'required' => 'required']) !!} {{ $errors->first('email') }}

Laravel Collective Forms + Bootstrap Snippets for Sublime Text

Dưới đây là danh sách snippets, hỗ trợ cả form horizontal

General  Form		bootform Form model	bootformmodel  Inputs  Button		bootbutton Checkbox	bootcheckbox Date		bootdate Email		bootemail File		bootfile Hidden		boothidden Number		bootnumber Password	bootpassword Radio		bootradio Select		bootselect SelectMonth	bootselectmonth SelectYear	bootselectyear SelectRange	bootselectrange Text		boottextarea Textarea	boottext  Horizontal inputs  Checkbox	bootcheckboxh Date		bootdateh Email		bootemailh File		bootfileh Number		bootnumberh Password	bootpasswordh Radio		bootradioh Select		bootselecth SelectMonth	bootselectmonthh SelectYear	bootselectyearh SelectRange	bootselectrangeh Text		boottextareah Textarea	boottexth

6. Blade Snippets

Các package ở trên cũng đã hỗ trợ kha khá Blade View Template Engineer rồi nhỉ 😋 nhưng mình vẫn giới thiệu thêm package này nữa kaka, cài nhiều xài cho đã chứ chả chết chỉ ai phải không hê hê 😘

Cái tên đã nói lên tất cả rồi phải k anh em nhỉ, chỉ hỗ trợ file *.blade.php thôi nhen. Còn key word để Sublime Text trigger thì quá trời trời luôn, anh em vào đọc xem rồi code vài bữa là thuộc liền 😜 mà thấy cũng dễ nhớ, ví dụ @extends thì là ext, @layout thì là lay hỗ trợ if else foreach stack push ... loạn xì ngầu xài đã 😆

7. Laravel Helper Completions

Đây là package dành cho các helpers function Laravel rất tiện, để viết helpers function cho riêng mình có thể tham khảo bài viết sau đây Tạo helpers function tùy biến trong Laravel 5, còn dưới đây là list helpers function mà package hỗ trợ

8. Bootstrap 3 Snippets và Bootstrap 3 Autocomplete

Package này hỗ trợ snippets twitter bootstrap css

Cách sử dụng: gõ bs3-* là 1 list danh sách hiện ra cho các bạn tha hồ lựa chọn chẳng hạn bs3-row, bs3-panel, bs3-alert, nếu đã quen với css, components, ... của bootstrap rồi thì xài rất lẹ, trang chủ bootstrap cho bạn nào chưa biết: http://getbootstrap.com/ bản tiếng việt cho bạn nào k rành tiếng anh http://getbootstrap.com.vn/ 

Bootstrap 3 AutoComplete sẽ gợi ý cho bạn các class hiện có nếu bạn đang gõ thuộc tính class cho html nó sẽ hiện thị danh sách tương ứng.

Nếu bạn xài bootstrap 4 thì tương ứng có Bootstrap 4 Snippetsbootstrap 4 autocomplete luôn nhé.

9. DocBlockr

Đây là package dùng để viết document rất thích hợp cho làm việc theo nhóm, dễ bảo trì hoặc đơn giản sau này đọc lại hiểu mình viết gì thôi 😀😀

Chỉ cần gõ /* hoặc /** nhấn tab hoặc enter là nó sẽ show ra document thích hợp, tùy theo vị trí đang gõ ở đâuDocBlockr

10. Apache Conf Syntax Highlighting

Package này khi search trên Package Control là Apache​Conf.tm​Language nhé.
Package này hỗ trợ đọc các file:

 • .conf
 • .htaccess
 • .htgroups
 • .htpasswd

11. Sublime​Linter và Sublime​Linter-php

Sau khi cài xong 2 gói này thì khi code bạn sai cú pháp sẽ tự động báo dấu chấm đỏ ở đầu dòng hoặc bôi đỏ đoạn code rất có ích với những bạn code láu như mình, thiếu chấm phẩy 1 cái thôi là mất cả mớ thời gian để tìm nó ở đâu..

Sublime​Linter va Sublime​Linter-php trong sublime text

13. Delete​Blank​Lines

Cài xong package này khi nhấn tổ hợp phím dưới đây sẽ xóa hết Blank Line hoặc Surplus Blank Lines (Lưu ý phải bôi đen đoạn text cần xóa)

Windows: - Ctrl+Alt+Backspace –> Delete Blank Lines - Ctrl+Alt+Shift+Backspace –> Delete Surplus Blank Lines

OSX: - Fn+Ctrl+Option+Delete –> Delete Blank Lines - Fn+Ctrl+Option+Shift+Delete –> Delete Surplus Blank Lines

Linux: - Ctrl+Alt+Backspace –> Delete Blank Lines - Ctrl+Alt+Shift+Backspace –> Delete Surplus Blank Lines

14. Autoprefixer

Đối với những bạn code CSS thì đây là 1 package hữu dụng. Để css áp dụng trên mọi trình duyệt bạn phải viết lại và thêm vào tiếp đầu ngữ, đây đúng là 1 công việc nhàm chán phải không nào, hơn nữa lại là những tay gà mờ css như dev thì khỏi phải bàn rồi.

Sau khi cài xong package, mặc định nó sẽ hỗ trợ tất cả, kể cả IE 7. Tại file css, scss ... nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + P gõ Autoprefix CSS và nhấn Enter là ok ngay.

Autoprefixer Demo

15. EditorConfig

Bạn tự hỏi tại sao lại cài gói này thì xem bài viết sau đây sẽ rõ hơn nhé: Chuẩn hóa code style trên Editor/IDE bằng EditorConfig

16. ...

... còn nữa (mong các bạn bổ sung thêm cho mình)

Một số mẹo khi xài Sublime Text

1. Format code

Mình thấy là anh em rất khổ sở khi code, nhấn tab 3 4 5 lần rồi xóa vô thụt vào nhìn rất tội. Mấy bạn biết rồi đọc đến đây sẽ rất mắc cười phần vì mình đã từng hoặc không biết rằng tại sao lại có những người làm vậy. 😭
Format code là 1 hành động làm cho code đẹp hơn, thụt ra thụt vào ngay hàng thẳng lối, các bạn làm như sau:
Sublime text ⇒ Preferences ⇒ Key Binddings
Nó sẽ hiện ra 1 cửa số mới, bên trái là những key mặc định của sublime text bên phải là những key mình sẽ add thêm vô, hiện tại là như vầy:

[  ]

Thêm dòng này vô:

{ "keys": ["ctrl+shift+r"], "command": "reindent" , "args": { "single_line": false } }

[   {     "keys": ["ctrl+shift+r"],     "command": "reindent" ,     "args": { "single_line": false }   } ]

Từ giờ code thụt ra thụt vô thì chỉ cần nhấn Ctrl + Shift + R là đẹp ngay 😆

2. Comments

Khi comments đoạn code không cần thiết hay chú thích cho người sau xài các bạn hay dùng phím gì? Mình thì dùng Ctrl + / miết

function getHTML(){   //đây là một function hay vô đối   foreach ($variable as $key => $value) {     # code...   }   # code...    // dưới này mát lắm, wifi mạnh code sướng   return $abc; }

Điều này sẽ chẳng có gì cho đến một hôm chúng ta thay đổi 1 vài dòng code, thụt ra thụt vô không đều và format code như mẹo số 1 ở trên thì ôi thôi những dòng // nằm im ru không format được 😫 rõ khổ hen.

Nên mẹo này là chuyển từ Ctrl + / sang Ctrl + Shift + / vẫn là comment nhưng đẹp hơn, thanh tú hơn 😜 nhưng có cái là phải bôi đen text rồi nhấn nhen, chứ không được rồi chửi tui ah 😁

function getHTML(){   /*đây là một function hay vô đối*/   foreach ($variable as $key => $value) {     # code...   }   # code...    /*do chàng trai khôi ngô tuấn tú viết*/   return $abc; }

3. Mở một file nhiều lần

Trong code của bạn có function a gọi đến function b, khổ nỗi thằng nằm đầu thằng nằm đít chả nhẽ kéo lên kéo xuống rồi so sánh các kiểu. Mẹo ở đây là mở file đó nhiều lần bằng cách FileNew View into File rồi chỉnh sửa nha.

... còn nữa

Các bạn có gì cần bổ sung hay nhận xét gì để lại comments để mình hoàn thiện bài viết nhen 😁

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Code Laravel với Sublime Text Editor
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook