algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

WordPress lỗi timezone không phải là UTC nhưng Universal time và Local time lại giống nhau


Trong quá trình hỗ trợ khách hàng, tôi đã gặp một trường hợp đặc biệt liên quan đến cài đặt múi giờ trên website WordPress. Mặc dù tôi đã đặt timezone là Asia/Ho_Chi_Minh, nhưng thông tin hiển thị Universal time và Local time lại giống nhau. Cụ thể là:

"Universal time is 2024-06-18 08:53:44. Local time is 2024-06-18 08:53:44."

Sau khi điều tra, tôi phát hiện file /usr/share/zoneinfo/UTC đã bị thay đổi. Để kiểm tra điều này, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

cat /usr/share/zoneinfo/UTC

Nếu output của lệnh này nhiều hơn 2 dòng, chắc chắn rằng bạn đang gặp trường hợp giống tôi.

Cách khắc phục

Để khắc phục vấn đề này, bạn cần cài đặt lại gói tzdata. Dưới đây là các bước chi tiết để cài đặt lại gói tzdata trên hệ điều hành Ubuntu:

 1. Cập nhật danh sách các gói: Mở terminal và chạy lệnh sau để cập nhật danh sách các gói:

  sudo apt-get update
  
 2. Cài đặt lại gói tzdata</strong >: Sau khi cập nhật danh sách các gói, bạn có thể cài đặt lại gói tzdata bằng lệnh sau:

  sudo apt-get install --reinstall tzdata
  
 3. Kiểm tra lại múi giờ: Sau khi cài đặt lại tzdata, hãy kiểm tra lại cài đặt múi giờ trên WordPress và đảm bảo rằng nó hiển thị đúng. Bạn cũng có thể chạy lại lệnh kiểm tra file /usr/share/zoneinfo/UTC để đảm bảo rằng file này đã được khôi phục về trạng thái ban đầu.

 4. Khởi động lại dịch vụ (nếu cần): Trong một số trường hợp, bạn có thể cần khởi động lại dịch vụ web server của mình để thay đổi có hiệu lực. Ví dụ, nếu bạn sử dụng Apache, bạn có thể khởi động lại dịch vụ bằng lệnh:

  sudo service apache2 restart
  

Hoặc nếu bạn sử dụng Nginx:

sudo service nginx restart

Sau khi thực hiện các bước trên, vấn đề về múi giờ trên WordPress của bạn sẽ được giải quyết. Chúc bạn thành công!

Đánh giá bài viết

Thích thì like
WordPress lỗi timezone không phải là UTC nhưng Universal time và Local time lại giống nhau
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook