algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Từ mới - Giải thích văn phạm (FPT University)


Từ mới & Giải thích văn phạm 50 bài dùng chung cho Minna no Nihongo & Shin Nihongo no Kiso

I. Từ mới

Link download: Sever Google Drive

II. Giải thích ngữ pháp


Link download: Sever Google Drive

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Từ mới - Giải thích văn phạm (FPT University)
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook