algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Thông tin liên lạc cần thiết cho học viên tại trường Kokusho


Thông tin liên lạc cần thiết cho học viên tại trường Kokusho

1/ 国書日本語学校 :
- C. Thái: 080-8843-5656
- 学校の電話番号: 03-5970-7802
- 校長先生: 090-7825-1973
- 住所: 東京都板橋区志村 2-10-5 (〒174-0056)
- メール (cho chương trình FPT): [email protected]

先生について:
- 山本先生 (Yamamoto): 
+ 電話番号: 080-5037-5463
+ メール: [email protected]

- 落合先生 (Ochiai): 
+ 電話番号: 090-9365-9284
+ メール: [email protected]
+ LINE: 落合太郎 (tự động add nếu có sđt trong danh bạ đt)

- 野尻先生 (Nojiri): 
+ 電話番号: 080-1061-4798
+ LINE: のじり みか

- 佐藤先生 (Satou): 090-4388-8560

- 小泉先生 (Koizumi): 090-9819-0787

- C. Hằng: 080-7968-5388
- C. Liễu: 080-3398-0094

2/ Bất Động Sản
- ĐT: 03 6844 3963
- Email: [email protected]

- C. Hằng (có LINE): 090-8099-1506
- C. Trang (có LINE): 090-9855-7590

- TK ngân hàng:
三菱東京UFJ銀行 赤羽駅前支店
普通預金 1760758 リブナビ(カ


3/ GL Navigation:
- C. Trang: fb.me/Trangkumi (có LINE)
- Yuri (boss): fb.me/shingo.yuri.7
- Shigeyoshi (boss of boss): fb.me/kanda.shigeyoshi

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Thông tin liên lạc cần thiết cho học viên tại trường Kokusho
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook