algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Script tự nhận đồ xanh, đồ HKMP sau đó lọc đồ vip

Script tự nhận đồ xanh, đồ HKMP sau đó lọc đồ vip


Auto lọc đồ này đã cũ!

Vui lòng xem phiên bản mới tại bài viết Auto lọc đồ HKMP, đồ xanh vip theo set mới trong võ lâm 1 và bài viết Danh sách API chung.luac version 2.0

Các bạn vui lòng đọc 2 bài này trước khi đọc bài này để hiểu rõ nha

Scripts Auto Võ lâm truyền kỳ

Script lọc đồ HKMP, đồ xanh vip VLTK

Các bạn xem video dưới đây cho kĩ, sau khi xem xong tự mình có thể viết những đoạn mã chạy theo ý muốn của mình.

Bổ sung: nếu nhận đồ xanh sẽ có mục nhập số các bạn sử dụng hàm sau đây để nhập số:

Hàm nhapso(số): ví dụ muốn nhập số 30 thì sẽ như sau

-- muon nhap so 30
nhapso(3)
nhapso(0)

Hàm enter(): Sau khi nhập xong ấn enter thì dùng hàm enter

-- muon nhap so 30
nhapso(3)
nhapso(0)

-- sau khi nhap so 30 xong bam phim enter
enter()

Như vậy hàm nhận đồ sẽ như thế này

function NhanDo()
	local szLenhBai = 'LÖnh bµi T©n Thñ'
	tbVulanLib.UseItemName(szLenhBai) -- mo lenh bai
	timer.Sleep(500) -- doi 0,5 giay

	clickMenuNext(2) -- chon nhan do hkmp
	clickMenuNext(5) -- chon trang tiep theo
	clickMenuNext(3) -- chon con lon
	clickMenu(0) -- chon con lon dao

	-- neu muon nhap so
	nhapso(3)
	nhapso(0)
	enter()

end

File mẫu download về: Tải xuống tại đây

Lưu ý: Không có file thư viện chung.luac trong thư mục Scrips/LIB script sẽ không hoạt động!

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Script tự nhận đồ xanh, đồ HKMP sau đó lọc đồ vip
5/5 1 votes

Bình luận

Trọng Phan avatar
Trọng Phan

Tắt spam “ đồ vip ơi ra đi nào” trên Script 2.2 ở đâu vậy a

Chung Nguyễn avatar
Chung Nguyễn

Dòng spam đó mình không có để vào, chỉ thông báo khi có đồ víp, chắc ai đó xào xáo chèn vào, bạn có thể thêm

gl_QuangCao = false

trong file lọc đồ của mình để tắt đi nhé. Nếu k được hãy commet cho mình biết nha

Hiển thị bình luận Facebook