algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

PHP - Tính toán đoạn code chạy trong bao lâu

PHP - Tính toán đoạn code chạy trong bao lâu


Dưới đây là đoạn code dùng để tính toán khoảng thời gian PHP xử lý một script nào đó, bạn chỉ cần đặt code ở phần // Nội dung code là được.

$timeStart = microtime(true);

// Nội dung đoạn code bạn viết

$diff = microtime(true) - $timeStart;
$sec = intval($diff);
$micro = $diff - $sec;

echo 'Jobs hoàn thành trong: ' . round($micro * 1000, 4) . ' ms';

 

Đánh giá bài viết

Thích thì like
PHP - Tính toán đoạn code chạy trong bao lâu
3/5 2 votes

Bình luận

x2teamno1 avatar
x2teamno1
- Biến $timeStart là cái gì vậy bạn? Sao mình print_r nó ra thì báo là biến chưa được định nghĩa.
- Bạn set ở chỗ round($micro * 1000, 4) . " ms"); như thế nào mà lúc mình test ở thanh tìm kiếm trên site của bạn thì lúc nào nó cũng ra kết quả: 1ms. Còn mình test trên localhost của mình với nguyên công thức của bạn thì nó ra nhiều kết quả khác nhau giao động từ:  9.9821 ms -> .....  -> 965.1611 ms , sau mỗi lần mình f5 trình duyệt. // Nội dung code thì mình chỉ set vài biến tính toán các con số đơn giản rồi in thử ra màn hình chơi thôi.
Bạn chỉ mình set như thế nào để được như của bạn với :)
Chung Nguyễn avatar
Chung Nguyễn
Thành thật xin lỗi bạn nha, hôm trước copy source code vội nên copy sai.
Mình sửa lại rồi bạn thử lại nhé
x2teamno1 avatar
x2teamno1
- Vậy nếu muốn chỉ hiện ms như của bạn không thôi thì bỏ số 4 ở hàm round() phải ko bạn? round($micro * 1000,  4) . " ms";
- Sao mình bấm f5 lại mà nó toàn ra 0ms hoặc vài chục đến vài trăm ms chứ ko thể nào ra 1ms được như cái hàm search của bạn được nhỉ?
Chung Nguyễn avatar
Chung Nguyễn
- round là hàm làm tròn, nếu muốn hiện ra 'ms' thì phải round($micro * 1000,  0) mà xử lý nhanh quá có 0,123 ms thì nó ra 0ms mất, dùng ceil($micro * 1000) sẽ ra làm tròn lên 1ms nha
- đoạn code bình thường không có gì phức tạp không tới 1ms đâu bạn ơi, bạn thử query database hoặc gọi đến 1 api nào đó thử
Hiển thị bình luận Facebook