algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

PHP bài 1: Giới thiệu


What is PHP? PHP là gì?

PHP (viết tắt hồi quy "PHP: Hypertext Preprocessor") là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML. Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới.

Đoạn mã sau minh họa giúp cách viết PHP lồng vào các trang HTML dễ dàng như thế nào:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <title>Example</title>
  </head>
  <body>

    <?php
      echo "Hi, I'm a PHP script!";
    ?>

  </body>
</html>

Các bạn không cần thử vội vì chúng ta sẽ được học và thực hành ngay 😁

What can PHP do? PHP làm được gì?

Làm web. Hết

Làm sao làm web bằng PHP được

Để làm 1 trang web thì cần phải có 1 server chạy web bằng PHP để biên dịch file PHP thành trang HTML mà Client (máy tính, điện thoại, ..) xem được.
Server PHP phải mua như VPS hay thuê host rồi đặt code PHP lên. Để chạy ở máy tính cá nhân cần cài đặt môi trường PHP giống y như 1 server bình thường chỉ khác ở chỗ trang web mình tạo chỉ mỗi mình mình xem được, gọi là localhost.
Cài đặt PHP localhost hiện nay có rất nhiều phần mềm, ví dụ: xammp, wamp.

Xem cách cài đặt xampp: tại đây

Xem cách cài đặt wamp: tại đây (Lập trình PHP hướng dẫn)

Sau khi cài đặt xong mở trình duyệt gõ http://localhost/ nếu có trang web xuất hiện là ok rồi đó.

Đánh giá bài viết

Thích thì like
PHP bài 1: Giới thiệu
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook