algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

NPM không hoạt động trên WSL2


Mặc định wsl2 sẽ cố gắng truy cập vào nodejs/npm được cài đặt trên windows.

Điều này là do các biến môi trường windows có thể truy cập được thông qua wsl2. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách thay đổi appendWindowsPath = False trong /etc/wsl.conf.

Điều này vô hiệu hóa tất cả quyền truy cập biến môi trường windows từ wsl2.

Nhược điểm là bạn sẽ không thể sử dụng explorer.exe.

Đánh giá bài viết

Thích thì like
NPM không hoạt động trên WSL2
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook