algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

mysql database và user name giới hạn độ dài bao nhiêu


Trong MySQL, độ dài tối đa cho tên của một cơ sở dữ liệu là 64 ký tự. Điều này cũng áp dụng cho tên của bảng, cột, chỉ mục và các đối tượng khác trong MySQL. 

Việc giới hạn độ dài này nhằm đảm bảo rằng các tên đối tượng không quá dài và vẫn dễ quản lý trong các câu truy vấn SQL. Nếu bạn cần đặt tên cho các cơ sở dữ liệu, bảng hoặc các đối tượng khác, bạn nên đảm bảo rằng chúng không vượt quá giới hạn 64 ký tự này.

 

Trong MySQL, độ dài tối đa cho tên của một user (người dùng) là 32 ký tự. 

Việc giới hạn này đảm bảo rằng tên người dùng không quá dài, giúp việc quản lý và sử dụng các user trở nên dễ dàng hơn trong các hoạt động liên quan đến cơ sở dữ liệu. Nếu bạn cần tạo hoặc quản lý user trong MySQL, hãy đảm bảo rằng tên người dùng không vượt quá giới hạn 32 ký tự này.

Đánh giá bài viết

Thích thì like
mysql database và user name giới hạn độ dài bao nhiêu
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook