algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Meta Bussiness Facebook incoming message no sound


Trong quá làm quản lý fanpage FlashVPS tại https://business.facebook.com/latest/inbox/messenger mình thường xuyên bị tình trạng khách nhắn tin đến page nhưng k có thông báo từ facebook, phải kiểm tra bằng tay nếu đang làm việc chăm chú chắc chắn sẽ có lúc quên kiểm tra và một lúc sau facebook mới nhắn cho mình biết thì trễ rồi, nên mình tìm cách cảnh báo tự động

1. Đầu tiên các bạn truy cập: https://chrome.google.com/webstore/detail/scripty-javascript-inject/milkbiaeapddfnpenedfgbfdacpbcbam

Cài extension Scripty - Javascript Injector để hỗ trợ chèn đoạn mã Javascript vào trang nào đó mình cần

2. Tiếp theo các bạn cài đặt đoạn code mình đang dùng bằng link ở dưới đây

https://scripty.abhisheksatre.com/#/share/script_1668652770234

Ấn nút download script, vậy là xong.

Source code:

var sound = new Audio('https://chungnguyen.xyz/bitbank/Beeper_Emergency_Call.mp3');
window.setInterval(() => {
 console.clear();
 console.log("Check FB Message");
 const els = document.querySelectorAll("div[role=status]");

 if (els?.length >= 2) {
  console.log("Have New Message");
  sound.play();
 } else {
  sound.pause();
 }
}, 500);

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Meta Bussiness Facebook incoming message no sound
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook