algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Lịch sử Laravel

Lịch sử Laravel


Laravel là một PHP web framework miễn phí, mã nguồn mở, được tạo ra bởi Taylor Otwell và dự định phát triển các ứng dụng web theo mô hình kiến trúc model–view–controller (MVC) và dựa trên Symfony.

Thông tin cơ bản

Lịch sử Laravel

Taylor Otwell đã tạo Laravel như một nỗ lực để cung cấp một giải pháp thay thế nâng cao hơn cho CodeIgniter framework, vì nó không cung cấp một số tính năng nhất định như là hỗ trợ tích hợp xác thực (authentication) và ủy quyền (authorization) người dùng.

Bản phát hành beta đầu tiên của Laravel được phát hành vào ngày 9 tháng 6 năm 2011, tiếp theo là bản phát hành Laravel 1 sau đó trong cùng một tháng. Laravel 1 bao gồm hỗ trợ tích hợp cho xác thực, bản địa hóa (localisation), models, views, sessions, định tuyến (routing) và các cơ chế khác, nhưng thiếu hỗ trợ cho các bộ điều khiển (controller) ngăn cản nó trở thành một MVC framework thực sự.

Laravel 2 được phát hành vào tháng 9 năm 2011 (3 tháng sau 😅), mang lại nhiều cải tiến khác nhau từ tác giả và cộng đồng. Các tính năng chính mới bao gồm sự hỗ trợ cho các bộ điều khiển (controller), nó đã làm cho Laravel 2 trở thành một framework tuân thủ đầy đủ MVC, hỗ trợ sẵn cho nguyên lý điều khiển (IoC) và một hệ thống templating gọi là Blade. Nhược điểm, hỗ trợ cho các gói của bên thứ ba (third-party packages) đã được gỡ bỏ trong Laravel 2.

Laravel 3 được phát hành vào tháng 2 năm 2012 với một loạt các tính năng mới bao gồm giao diện dòng lệnh - command-line interface (CLI) có tên Artisan, hỗ trợ sẵn cho nhiều hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, database migrations, hỗ trợ xử lý events và hệ thống đóng gói được gọi là Bundles. Kể từ bước nhảy vọt ở phiên bản này, ta chứng kiến sự gia tăng người dùng (developer) và mức độ phổ biến của Laravel tăng chóng mặt.

Laravel 4 - Illuminate

Laravel 4, được đặt tên là Illuminate , được phát hành vào tháng 5 năm 2013. Nó được viết thành một khung hoàn chỉnh của Laravel framework, di chuyển bố cục của nó thành một tập các gói riêng biệt được phân phối thông qua Composer, phục vụ như một trình quản lý gói ứng dụng. Cách bố trí như vậy đã cải thiện khả năng mở rộng của Laravel 4. Các tính năng mới khác trong bản phát hành Laravel 4 bao gồm database seeding, hỗ trợ hàng đợi (queue) tin nhắn, hỗ trợ cho việc gửi các loại email khác nhau và hỗ trợ xóa các bản ghi cơ sở dữ liệu dạng SoftDelete (không xóa hẳn khỏi database).

Laravel 5 được phát hành vào tháng 2 năm 2015 là kết quả của những thay đổi nội bộ đã kết thúc trong việc thay đổi bản phát hành Laravel 4.3 trong tương lai. Các tính năng mới trong bản phát hành Laravel 5 bao gồm hỗ trợ lập kế hoạch (scheduling) các tác vụ được thực hiện định kỳ thông qua gói có tên Scheduler, một lớp trừu tượng (abstraction layer) có tên Flysystem cho phép lưu trữ từ xa cách dùng tương tự như trên local, cải thiện việc xử lý tài sản gói thông qua Elixir (giờ đổi tên thành Laravel Mix), hỗ trợ xác thực bên thứ 3 đơn giản thông qua gói Socialite (xem thêm Laravel đăng nhập thông qua các mạng xã hội Facebook, Google, Twitter, Github). Laravel 5 cũng giới thiệu cấu trúc cây thư mục mới (Tìm hiểu cấu trúc thư mục của LaravelLaravel 5.7 Thay đổi cấu trúc thư mục Resources) cho các ứng dụng đã phát triển.

Vào tháng 3 năm 2015, một khảo sát SitePoint đã liệt kê Laravel là PHP framework phổ biến nhất.

Laravel 5.1, phát hành vào tháng 6 năm 2015, là bản phát hành đầu tiên của Laravel để nhận hỗ trợ dài hạn (LTS), với các bản sửa lỗi có sẵn trong hai năm và các bản vá bảo mật trong ba năm. Bản phát hành LTS của Laravel được lên kế hoạch phát hành hai năm một lần.

Laravel 5.3, được phát hành vào ngày 23 tháng 8 năm 2016. Các tính năng mới trong 5.3 tập trung vào việc cải thiện tốc độ phát triển bằng cách bổ sung thêm các cải tiến cho các tác vụ phổ biến.

Laravel 5.4 Phiên bản này có nhiều tính năng mới, như Laravel Dusk, Laravel Mix, Blade Components và Slots, Markdown Emails, Automatic Facades, Route Improvements, Higher Order Messaging cho Collections, và nhiều thứ khác.

Laravel 5.5, phát hành vào ngày 30 tháng 8 năm 2017 là phiên bản LTS thứ 2 (Laravel 5.5 sẽ là phiên bản LTS Release tiếp theo).

Laravel 5.6, phát hành vào ngày 7 tháng 2 năm 2018.

Laravel 5.7, phát hành vào ngày 4 tháng 9 năm 2018 với những cập nhật.

Laravel release history

Tổng kết lại bằng cái bảng này nhé

Version Release date PHP version Notes
1.0 June 2011   NA
2.0 September 2011   NA
3.0 February 22, 2012   NA
3.1 March 27, 2012   NA
3.2 May 22, 2012   NA
4.0 May 28, 2013 ≥ 5.3.0 NA
4.1 December 12, 2013 ≥ 5.3.0 NA
4.2 June 1, 2014 ≥ 5.4.0 NA
5.0 February 4, 2015 ≥ 5.4.0 NA
5.1 LTS June 9, 2015 ≥ 5.5.9 NA
5.2 December 21, 2015 ≥ 5.5.9 NA
5.3 August 23, 2016 ≥ 5.6.4 NA
5.4 January 24, 2017 ≥ 5.6.4 NA
5.5 LTS August 30, 2017 ≥ 7.0.0 NA
5.6 February 7, 2018 ≥ 7.1.3 NA
5.7 September 4, 2018 ≥ 7.1.3 NA

 

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Lịch sử Laravel
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook