algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Laravel Security: Ẩn thông tin quan trọng trong file .env bật debug mode

Laravel Security: Ẩn thông tin quan trọng trong file .env bật debug mode


File .env có thể nói là file quan trọng bật nhất trong bộ source code Laravel của bạn có phải không nào? Nơi đây nó chứa háng tá các thông tin nhạy cảm khác nhau như là: APP_KEYDB_USERNAME, DB_PASSWORD, token của các bên thứ 3, ... Đó chính là lí do mà Root Document của Laravel phải trỏ vào thư mục public, tránh truy cập ngược vào source và đặc biệt là file .env.

Nói đến đây thì không có gì phải bàn phải không nào, nhưng cuộc sống mà 😴 thỉnh thoảng có những người khác đang xem xét công việc phát triển của bạn và bạn không muốn họ nhìn thấy những thông tin nhạy cảm này nếu ứng dụng đang chạy bị lỗi 🤐, nhưng bạn cũng không muốn phải tiếp tục bật hay tắt gỡ lỗi 😥😥Hoặc có đôi khi ứng dụng của bạn ở trên production, phát sinh một lỗi bạn không tài nào biết được nó là gì, bạn chỉ muốn thử bật debug lên trong tích tắt để coi nó là gì rồi tắt nhưng lại sợ bị người dùng vô tình bắt gặp và thấy được. Vậy thì giải pháp dưới đây dành cho bạn.

Hãy mở file config/app.php bạn kiểm tra xem có key nào tên là 'debug_blacklist' hay không, nếu không bạn hãy tạo một key như vậy và điền nội dung này vào

return [

  // ...

  'debug_blacklist' => [
    '_ENV' => [
      'APP_KEY',
      'DB_PASSWORD',
      'REDIS_PASSWORD',
      'MAIL_PASSWORD',
      'PUSHER_APP_KEY',
      'PUSHER_APP_SECRET',
      // thêm key bạn cho rằng nhạy cảm vào đây
    ],
    '_SERVER' => [
      'APP_KEY',
      'DB_PASSWORD',
      'REDIS_PASSWORD',
      'MAIL_PASSWORD',
      'PUSHER_APP_KEY',
      'PUSHER_APP_SECRET',
      // vào đây
    ],
    '_POST' => [
      'password',
      // và vào đây nữa
    ],
  ],
];
Ẩn thông tin nhạy cảm trong file .env khi whoops

Nếu bạn muốn ẩn tất cả ư =)) được thôi, cách dưới đây sẽ chỉ cho bạn làm điều đó mà không có chút khó khăn nào 🤣🤣

<?php

return [

  // ...

  'debug_blacklist' => [
    '_COOKIE' => array_keys($_COOKIE),
    '_SERVER' => array_keys($_SERVER),
    '_ENV' => array_keys($_ENV),    
  ],
];
🙈Ẩn sạch sẽ 🙈

Chỉ áp dụng cho phiên bản Laravel 5.5.13 ⏫ trở lên thôi nhé (Còn vì sao? Xem tại đây)

🏅🏅🏅🏅🏅

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Laravel Security: Ẩn thông tin quan trọng trong file .env bật debug mode
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook