algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Laravel Scout Extended bổ sung tính năng cho Laravel Scout


Cuối tháng 10 tại Laravel PHP Paris meetup, Nuno Maduro đã giới thiệu một gói mới của anh ấy có tên là Scout Extended.

Điểm sơ qua tính năng của Laravel Scout Extended

Tự động cải thiện trải nghiệm tìm kiếm

Với từ khóa "Can I install Laravel" thì vẫn cho ra kết quả Install Laravel

Reindex dữ liệu của bạn trong Production với zero downtime.

Khi reindex dữ liệu nó sẽ tạo ra một bảng tạm và thay thế bảng mới khi index hoàn thành, tránh việc người dùng search không có dữ liệu trong quá trình index

Cung cấp tổng quan trạng thái nhanh chóng và đơn giản về các index.

Không cần phải truy cập vào Algolia để so sánh xem các record ở local đã được index chưa, giờ đây ngay trên command line bạn hoàn toàn có thể kiểm tra việc đó.

Triển khai tìm kiếm trên toàn trang web

Khi người dùng search một keyword "abc" nào đó, bạn muốn kết quả tìm kiếm trong nhiều table thì đây chính là package bạn cần tìm, với Aggregators trong Laravel Scout Extended bạn làm điều đó một cách dễ dàng.

Macro, facades, directives, và nhiều hơn nữa..

Xem trên https://github.com/algolia/scout-extended nhé các bạn

Video

Youtube Video ID 2Jy_4sL9Iug

 

 

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Laravel Scout Extended bổ sung tính năng cho Laravel Scout
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook