algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Laravel loại bỏ /index.php/ trên URL tối ưu SEO

Laravel loại bỏ /index.php/ trên URL tối ưu SEO


Như ở bài viết trước Laravel Nginx loại bỏ /index.php/ trên URL tối ưu SEO thì gần như hầu hết các website Laravel hiện nay dính lỗi đó là có index.php trong URL. Đơn cử như trang web laravel.com

https://laravel.com/docs/6.x/validation

https://laravel.com/index.php/docs/6.x/validation

Thông thường sẽ k ảnh hưởng tới người dùng vì URL có index.php k xuất hiện nhưng sẽ ảnh hưởng tới SEO vì google vẫn xác định đây là 2 url riêng biệt.

Mình viết thêm bài này vì có một số bạn không chạy trên nginx hoặc k có quyền chỉnh sửa cài đặt trên webserver thì bạn chỉ cần chỉnh sửa 1 tí trong file app\Providers\RouteServiceProvider.php

<?php

namespace App\Providers;

use Illuminate\Foundation\Support\Providers\RouteServiceProvider as ServiceProvider;
use Illuminate\Support\Facades\Route;
use Str;

class RouteServiceProvider extends ServiceProvider
{
  /**
   * This namespace is applied to your controller routes.
   *
   * In addition, it is set as the URL generator's root namespace.
   *
   * @var string
   */
  protected $namespace = 'App\Http\Controllers';

  /**
   * Define your route model bindings, pattern filters, etc.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    //

    parent::boot();
  }

  /**
   * Define the routes for the application.
   *
   * @return void
   */
  public function map()
  {
    $this->removeIndexPhpFromUrl();

    $this->mapApiRoutes();

    $this->mapWebRoutes();

    //
  }

  /**
   * Define the "web" routes for the application.
   *
   * These routes all receive session state, CSRF protection, etc.
   *
   * @return void
   */
  protected function mapWebRoutes()
  {
    Route::middleware('web')
       ->namespace($this->namespace)
       ->group(base_path('routes/web.php'));
  }

  /**
   * Define the "api" routes for the application.
   *
   * These routes are typically stateless.
   *
   * @return void
   */
  protected function mapApiRoutes()
  {
    Route::prefix('api')
       ->middleware('api')
       ->namespace($this->namespace)
       ->group(base_path('routes/api.php'));
  }

  /**
   * This will remove the index.php from the URL and prevent canonical conflicts.
   *
   * @return void
   */
  protected function removeIndexPhpFromUrl()
  {
    if (Str::startsWith(request()->getRequestUri(), '/index.php')) {
      $url = str_replace('/index.php', '', request()->getRequestUri());
      $url = request()->getSchemeAndHttpHost() . Str::start($url, '/');

      if (strlen($url) > 0) {
        header("Location: $url", true, 301);
        exit;
      }
    }
  }
}

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Laravel loại bỏ /index.php/ trên URL tối ưu SEO
5/5 2 votes

Bình luận

Lê Văn Hiếu avatar
Lê Văn Hiếu
Em thêm cái function vào file ở trên. nhưng ra ngoài chạy lại thì nó vẫn không xóa được cái đường dẫn index.php ạ. anh có thể giải thích giúp em được không ?? em cảm ơn anh!!!

Lê Văn Hiếu avatar
Lê Văn Hiếu
Mong anh trả lời giúp ạ
!!!
ddd avatar
ddd
gogogo
ddd avatar
ddd
gaugaugau
ddd avatar
ddd
test comment laravel ! :))
ddd avatar
ddd
test comment laravel ! :))
Hiển thị bình luận Facebook