algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Laravel Blade tip: Sử dụng câu lệnh @unless thay vì @if


Laravel Blade tip: Sử dụng câu lệnh @unless thay vì @if

Phải nói rằng Laravel cung cấp 1 bộ giải mã Blade (engine) hết sức mạnh mẽ và linh hoạt tùy biến.

Khi kiểm tra điều kiện gì đó chắc hẳn chúng ta thường nghĩ ngay đến câu lệnh if và trong Laravel Blade:

@if (!Auth::check())
    Vui lòng đăng nhập.
@endif

Rõ ràng nó sẽ chạy và cho ra kết quả đúng, thế nhưng Laravel cung cấp cho chúng ta 1 cú pháp tốt hơn, tránh được lỗi typing cũng như rõ ràng hơn đó là @unless

@unless (Auth::check())
    Vui lòng đăng nhập.
@endunless

🤣🤣 Hehe, thú vị phải không nào!

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Laravel Blade tip: Sử dụng câu lệnh @unless thay vì @if
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook