algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

npm install fail thực sự là ác mộng đối với nhiều người, dù mới hoặc lâu rồi tiếp xúc, những đoạn log báo lỗi rất khó để mà nhai nổi. Vậy thì dưới đây là những dòng lệnh có thể sẽ giúp bạn cứu lấy thời gian vô ích rất nhiều

rm -rf node_modules package-lock.json yarn.lock
npm cache clear --force
npm install

rm -rf node_modules package-lock.json yarn.lock lệnh này chỉ chạy trên linux, trên windows bạn có thể thay thành del node_modules package-lock.json yarn.lock trong Powser Shell trên windows nhé, tiếp theo nhấn A để đồng ý xác nhận xóa hết nhé.

Bạn có thể copy đoạn code này bỏ vào .bashrc, .zshrc trên linux, hoặc bỏ vào C:\Users\{username}  để dùng lại sau này, chỉ cần gõ npm-fresh trên command line là xong, tiết kiệm khá nhiều thời gian đấy

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Khi bạn cố gắng hết sức để sửa chữa npm nhưng không thành công?
0/5 0 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook