algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

[JX-WIN] PHIÊN BẢN TỨ TUYẾT - ADD NPC VÀO MAP


Bước 1: Lấy tọa độ

test5

ví dụ: NPC hỗ trợ tân thủ: 1620,3182

Bước 2: Chỉnh sửa script

Sử dụng JxStudio 2012 để sửa file script/startgame/thon/balanghuyen.lua
add npc
Nếu mà tìm không thấy thì vào phần tìm kiếm của JxStudio gõ nội dung cần tìm nó sẽ file chưa nội dung đó.
image

Tắt Game Server và bật lại để thấy thành quả

Bước 3: Lấy ID NPC

Danh sách NPC(id,hình ảnh): ID NPC hiện trên đầu mỗi NPC nhé, nhưng không phải NPC nào cũng add vô được, có mấy con NPC add vô nó chạy vòng vòng map đó là NPC boss, không phải NPC hỗ trợ nhé. Chọn con nào đứng im ấy nhé:
Cảm ơn TrungNguyen đã share nguồn: http://www.clbgamesvn.com/diendan/showthread.php?t=316635
2017-03-10_23-02-40
2017-03-08_16-28-29
2017-03-08_16-28-43
2017-03-08_16-28-59
2017-03-08_16-29-18
2017-03-08_16-33-30
2017-03-08_16-33-45
2017-03-08_16-33-59
2017-03-08_16-34-33
2017-03-08_16-38-33
2017-03-08_16-42-16
2017-03-08_16-42-46
2017-03-08_16-43-18
2017-03-08_16-45-41
2017-03-08_16-48-46
2017-03-08_16-48-58
2017-03-08_16-49-08
2017-03-08_16-49-32
2017-03-08_16-53-56
2017-03-08_16-54-04
2017-03-08_16-54-20
2017-03-08_16-54-34
2017-03-08_16-54-36
2017-03-10_21-53-35
2017-03-10_22-00-54
2017-03-10_22-17-37
2017-03-10_22-35-25
2017-03-10_22-39-30
2017-03-10_22-39-45
2017-03-10_22-40-03
2017-03-10_22-40-58
2017-03-10_22-41-15
2017-03-10_22-41-34
2017-03-10_22-42-08
2017-03-10_22-42-16
2017-03-10_22-42-54
2017-03-10_22-45-18
2017-03-10_22-45-49
2017-03-10_22-54-25
2017-03-10_22-55-18
2017-03-10_22-55-35
2017-03-10_22-55-53
2017-03-10_22-56-06
2017-03-10_22-58-25
2017-03-10_22-58-54
2017-03-10_22-59-11
2017-03-10_22-59-27
2017-03-10_23-02-06
2017-03-10_23-02-30

Đánh giá bài viết

Thích thì like
[JX-WIN] PHIÊN BẢN TỨ TUYẾT - ADD NPC VÀO MAP
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook