algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Hướng dẫn nâng cấp phiên bản cho Laravel

Hướng dẫn nâng cấp phiên bản cho Laravel


Thời gian gần đây Laravel liên tục tung ra các phiên bản mới với nhiều tính năng mới, kèm theo những nâng cấp về performance cũng như bảo mật cho ứng dụng, nên việc nâng cấp ứng dụng Laravel hiện tại của bạn lên version cao hơn gặp nhiều khó khăn, vừa rồi mình vừa nâng cấp lên phiên bản Laravel 5.7 nên có làm video quay lại cách nâng cấp, có thể chưa được tối ưu lắm nhưng hi vọng có thể giúp ích cho một số bạn.

Command git có trong video

// Bắt đầu từ nhánh master
git checkout master

// Tạo một nhánh mới từ nhánh master để cập nhật, tránh ảnh hưởng đến nhánh master
git branch upgrade-laravel-57

// Chuyển qua nhanh mới
git checkout upgrade-laravel-57

// Thêm một remote có tên là laravel-master kéo từ laravel trên github về
git remote add laravel-master https://github.com/laravel/laravel.git

// kéo code từ remote laravel-master
git fetch laravel-master

// merge code
git merge --allow-unrelated-histories laravel-master/master

// gỡ remote ra khỏi project
git remote remove laravel-master

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Hướng dẫn nâng cấp phiên bản cho Laravel
0/5 0 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook