algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Hướng dẫn kết nối MySQL từ xa của hostinger


Nếu bạn muốn kết nối tới MySQL server từ máy tính để quản lý hoặc từ server khác bạn sẽ phải dùng tính năng kết nối MySQL từ xa của hostinger. Để làm được điều này trước hết host của bạn phải là Premium, đọc đến đây mà không phải thì mơ đi nha 😂😂 xin lỗi hơi phũ 😁

OK. Lúc trước kết nối mình bị lỗi như thế này host 'x.x.x.x' is not allowed to connect to this mariadb server nên mời các bạn tham khảo video giải quyết dưới đây

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Hướng dẫn kết nối MySQL từ xa của hostinger
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook