algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Hướng dẫn in giá rẻ tại Seven Eleven


Nếu bạn không có máy in hay máy photo ở nhà, bạn có thể sử dụng hệ thống máy in và photo ở các cửa hàng tiện lợi. In từ usb, thẻ nhớ, cd... các kiểu thì phải ra Seven Eleven, Lawson.

Nhân dịp ra in tập đề thi JLPT N3 nên có ghé Seven Eleven in, và có 1 cách in tiết kiệm mình muốn chia sẻ với các bạn cũng như cho bạn nào chưa biết cách sử dụng 😁

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Hướng dẫn in giá rẻ tại Seven Eleven
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook