algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Github đã có thể tạo Private Repository miễn phí

Github đã có thể tạo Private Repository miễn phí


GitHub cho đến nay là cách phổ biến nhất để xây dựng và chia sẻ phần mềm. Một điểm yếu của nền tảng là nó giới hạn những người có thể tạo kho riêng (private repository).

Các dự án phần mềm thường không thể hiển thị cho public và chỉ được chia sẻ với một số cộng tác viên được xác định trước - nhưng chỉ dành cho người dùng trả tiền.

Ngày 7/1/2019, theo như thông tin chính thức từ github blog thì giờ đây bạn đã có thể tạo được repository private miễn phí, nếu như trước đây muốn cất giữ private repo bạn phải chọn để ở một nơi khác nếu không muốn trả phí, chẳng hạn bitbucket thì đây hẳn là tin cực kỳ vui cho các tín đồ github rồi 😁😁

GitHub Free now includes unlimited private repositories.

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Github đã có thể tạo Private Repository miễn phí
5/5 1 votes

Bình luận

Cú avatar
Đúng vậy, cám ơn Chung
Hiển thị bình luận Facebook