algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

E-book 300 trang Cloud Application Architecture Guide


Thực hiện một cách tiếp cận có cấu trúc để thiết kế các ứng dụng đám mây. Ebook kiến ​​trúc điện toán đám mây này tập trung vào kiến ​​trúc, thiết kế và triển khai — các cân nhắc áp dụng cho dù bạn chọn nền tảng đám mây nào. Hướng dẫn bao gồm các bước cho:

  • Chọn phong cách kiến ​​trúc ứng dụng đám mây phù hợp cho ứng dụng hoặc giải pháp của bạn.
  • Chọn công nghệ tính toán và lưu trữ dữ liệu phù hợp.
  • Kết hợp 10 nguyên tắc thiết kế để xây dựng ứng dụng có thể mở rộng, linh hoạt và dễ quản lý.
  • Theo chân 5 chất lượng phần mềm trụ cột sau để đảm bảo ứng dụng đám mây của bạn thành công.
  • Sử dụng các mẫu thiết kế áp dụng cụ thể cho vấn đề bạn đang cố giải quyết.

Tải xuống sách điện tử kiến ​​trúc đám mây 300 trang để khám phá các phương pháp hay nhất này và có quyền truy cập vào danh sách kiểm tra đánh giá thiết kế, kiến ​​trúc tham chiếu và hơn thế nữa.

Download E-book 300 trang Cloud Application Architecture Guide

Nguồn Azure Microsoft

🎁🎁🎁🎁🎁

Đánh giá bài viết

Thích thì like
E-book 300 trang Cloud Application Architecture Guide
0/5 0 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook