algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Dùng phpmyadmin kết nối vào DbNgin mà không cần TablePlus


Khi chạy mysql trên macos mà muốn connect vào mysql để quản lý thì thường dùng combo DbNgin + TablePlus, nhưng bản free giới hạn 2 tab được mở nên đôi lúc bất tiện, mình quen dùng phpmyadmin nên mình connect vô luôn với lại debug cho dễ vì cùng cửa sổ web, k phải duy chuyển qua lại ứng dụng

Để connect bạn tải phpmyadmin về local, giải nén ra sau đó dùng valet để khởi tạo domain bằng valet link 

Tiếp theo cần copy file config.sample.inc.php thành file config.inc.php

Sửa AllowNoPassword trong file config.inc.php

// Sửa false thành true để đăng nhập không cần mật khẩu
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = false;

Thử đăng nhập bạn sẽ gặp lỗi "mysqli::real_connect(): (HY000/2002): No such file or directory" vì không đúng socket mình có viết bài Backup/restore database khi dùng dbngin vì thế cần chỉnh

/* Authentication type */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
/* Server parameters */

// Thêm dòng này vào
$cfg['Servers'][$i]['socket'] = '/tmp/mysql_3306.sock';

// Comment dòng này lại
// $cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';

$cfg['Servers'][$i]['compress'] = false;
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Dùng phpmyadmin kết nối vào DbNgin mà không cần TablePlus
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook