algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Có gì mới trong Laravel 10?


Laravel 10 sẽ phát hành vào ngày 7 tháng 2 năm 2023.

Vẫn còn khá nhiều thời gian nữa những sau đây là những điều thay đổi được cập nhật cho đến khi phiên bản 10 phát hành

Bỏ hỗ trợ PHP 8.0

Laravel sẽ yêu cầu phiên bản php tối thiếu là 8.1

[10.x] Drop PHP 8.0

Bỏ hỗ trợ cho Predis v1 (up v2)

Thường bạn tương tác với Redis qua api laravel cung cấp cho nên bạn không quá bận tâm về điều này, bạn có thể xem thay đổi giữa v1 và v2 tại đây: https://github.com/predis/predis/blob/main/CHANGELOG.md#v200-2022-06-08

Theo mình, thay vì sử dụng Predis, bạn nên cân nhắc sử dụng tiện ích mở rộng Redis gốc của PHP, tiện ích này nhanh hơn và có thể tăng tốc trang web của bạn nếu bạn có nhiều lưu lượng truy cập

Hiện tại mình dùng FlashVPS - dịch vụ quản lý máy chủ chuyên nghiệp cho mọi người nên có thể dễ dàng thay phpredis package thành PHP redis extension

FlashVPS PHP Extension

[10.x] Drop Predis v1 support

dispatchNow() đã bị xóa

dispatchNow() là một phương thức phổ biến trong Laravel. Nó không được chấp nhận trong Laravel 9 (deprecated) và duy trì bằng dispatchSync(). Laravel 10 sẽ loại bỏ nó, vì vậy hãy đảm bảo tìm kiếm và thay thế nó trong tất cả các dự án của bạn. Nó có thể là một thay đổi đột ngột, nhưng không khó để sửa.

[10.x] Remove deprecated dispatchNow functionality

Nhiều phương thức và thuộc tính không dùng nữa đã bị xóa

Việc phát hành một phiên bản chính cũng có nghĩa là nhóm Laravel cuối cùng có thể loại bỏ các tính năng không được dùng nữa trong Laravel 9. Điều đó cũng có nghĩa là bạn nên kiểm tra cẩn thận bất kỳ ứng dụng Laravel nào mà bạn có thể muốn chuyển sang phiên bản 10.

Dưới đây là danh sách tất cả các PR bạn cần quan tâm:

Laravel 10 sử dụng invokable validation rules thành mặc định

Trong laravel 9 khi make:rule bạn có thể sử dụng flag --invokeable để tạo invokable validation rules thì bây giờ nó trở thành mặc định

php artisan make:rule Uppercase 

namespace App\Rules;
 
use Illuminate\Contracts\Validation\InvokableRule;
 
class Uppercase implements InvokableRule
{
  /**
   * Run the validation rule.
   *
   * @param string $attribute
   * @param mixed $value
   * @param \Closure(string): \Illuminate\Translation\PotentiallyTranslatedString $fail
   * @return void
   */
  public function __invoke($attribute, $value, $fail)
  {
    if (strtoupper($value) !== $value) {
      $fail('The :attribute must be uppercase.');
    }
  }
}

[10.x] Make invokable rules default

... update 2022/10/11

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Có gì mới trong Laravel 10?
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook