algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Cách thông báo website với bộ công thương


Chuẩn bị giấy tờ:

- Bản scan Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư (đối với thương nhân)

- Bản scan Quyết định thành lập (đối với tổ chức)

- Bản scan Chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân)

Về website, thì dưới footer phải có thông tin GPKD nếu là công ty, ngày cấp, nơi cấp. Sau đó có liên kết về các trang sau:

- Chính sách & Quy định chung (Bao gồm các điều kiện hạn chế, tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình, quy định…. nếu có)

- Quy định và hình thức thanh toán

- Chính sách vận chuyển/giao nhận/cài đặt

- Chính sách bảo hành/bảo trì (nhóm hàng hóa/dịch vụ có bảo hành)

- Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

- Chính sách bảo mật thông tin (Xem chi tiết tại điều 68 đến Điều 73 Nghị định 52/2013/NĐ-CP), bao gồm:

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin,

2- Phạm vi sử dụng thông tin

3- Thời gian lưu trữ thông tin

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Cách thông báo website với bộ công thương
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook