algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Cách phân biệt và sử dụng hayai/hayaku va ooi/takusan


Một trong những cặp từ có cách sử dụng rất dễ nhầm, hoặc sai...đặc biệt đối với các bạn mới làm quen với tiếng Nhật.

Các bạn hãy chú ý và đọc thật kỹ nội dung bài học dưới đây nhé.

1/ はやい: là tính từ, khi đi kèm với danh từ thì giữ nguyên đuôi "i" còn khi đi kèm với động từ, bổ nghĩa cho động từ thì đuôi "i" sẽ được chuyển thành đuôi "ku" 
Ví dụ: はやく起きてください (hãy dậy sớm hơn đi)

2/ おおいたくさん cả 2 từ sau đều là từ chỉ số lượng nhiều

多い: là tính từ, thường được dùng trong trường hợp muốn nói đến 1 số lượng cụ thể. 
Ví dụ: 今年の交通事故者数は昨年より100名多い - 
(Số người bị TNGT năm nay nhiều hơn năm ngoái 100 người.) 
Vì là tính từ nên nó cũng được làm vị ngữ. 
Ví dụ: 中国は人が多い - (trung quốc thì có nhiều người.)
たくさん: là phó từ, thường đứng trước động từ, bổ nghĩa cho câu chỉ số lượng nhiều. 
Ví dụ: 中国は人がたくさんいる, 
Và nó thường được dùng với rất nhiều các động từ như 食べる(taberu - ăn )、飲む (nomu - uống) ......

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Cách phân biệt và sử dụng hayai/hayaku va ooi/takusan
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook