algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Tools quản lý MySQL database bằng giao diện GUI


Tools quản lý MySQL database bằng giao diện GUI

Nếu trang web hay ứng dụng của bạn sử dụng MySQL database thì ngoài phpMyAdmin để quản lý trên web ra, thì chúng ta còn có các công cụ hỗ trợ đắt lực, có giao diện (GUI) dễ tương tác sử dụng, có thể kể dưới đây:

SQLyog

Nền tảng: Windows

Mất phí: $99 bản Pro

Navicat for MySQL

Nền tảng: Windows, Mac OS X, Linux, Unix

Mất phí | Miễn phí bản lite

Ưu điểm là hỗ trợ đa nền tảng lại miễn phí, nên có đổi máy tính cũng chả sao 😁

HeidiSQL

Nền tảng: Windows

Miễn phí

Ưu điểm là chạy portable nhỏ gọn, mượt mà 😆

DbVisualizer

Nền tảng: Windows, Mac OS X, Linux, Unix

Miễn phí

SQL Maestro for MySQL

Nền tảng: Windows

Mất phí: $99 (Single Business License)

MySQL Workbench

Nền tảng: Windows, Mac OS X, Linux

Miễn phí

SQuirrel SQL Client

Nền tảng: Windows, Mac OS X, Linux

Miễn phí

RazorSQL

Nền tảng: Windows, Mac OS X, Linux, Solaris

Mất phí: $69.95 (single user license)

SQLWave

Nền tảng: Windows

Miễn phí | Mất phí: $99 bản Business

Database.NET

Nền tảng: Windows

Miễn phí

Querious

Nền tảng: Mac OS X

Mất phí: $29

Sequel Pro

Nền tảng: Mac OS X

Miễn phí

SQL Buddy

Nền tảng: Any PHP based server

Miễn phí

Adminer

Nền tảng: Any PHP based server

Miễn phí

MonoQL

Nền tảng: Any PHP based server

Miễn phí

DataGrip

Nền tảng: Windows

Mất phí: $89/year

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Tools quản lý MySQL database bằng giao diện GUI
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook