algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

opcache.jit là gì?


opcache.jit là gì?

opcache.jit là một cấu hình trong PHP để bật hoặc tắt Just-In-Time (JIT) compilation trong OPcache. JIT là một kỹ thuật tối ưu hóa hiệu suất bằng cách biên dịch mã PHP trực tiếp xuống mã máy ở thời điểm chạy (runtime), thay vì chỉ biên dịch sang bytecode như OPcache thông thường. Điều này giúp cải thiện hiệu suất ứng dụng PHP đáng kể, đặc biệt là trong các ứng dụng tính toán nặng.

Dưới đây là một số thông tin chi tiết về cấu hình opcache.jit:

 1. Tùy chọn bật/tắt JIT:

  • opcache.jit=0: Tắt JIT.
  • opcache.jit=1: Bật JIT.
 2. Chế độ JIT: Giá trị của opcache.jit có thể được cấu hình chi tiết hơn với các chế độ khác nhau:

  • opcache.jit=tracing: Sử dụng tracing JIT, một kỹ thuật phức tạp hơn nhằm tối ưu hóa hiệu suất nhiều hơn so với JIT thông thường.
  • opcache.jit=function: Sử dụng function JIT, ít phức tạp hơn nhưng cũng mang lại cải thiện hiệu suất.
 3. Các giá trị cụ thể:

  • Bạn có thể cấu hình opcache.jit bằng cách kết hợp các chế độ và mức độ tối ưu hóa khác nhau (mức độ từ 0 đến 5):
   • Ví dụ: opcache.jit=1255 nghĩa là sử dụng tracing JIT với mức độ tối ưu hóa cao nhất cho các phần khác nhau của ứng dụng.
  • Mã cấu hình bao gồm các phần:
   • 0: Chế độ JIT (0 là tắt, 1 là tracing, 2 là function, ...).
   • 2: Mức độ tối ưu hóa cho chức năng (function).
   • 5: Mức độ tối ưu hóa cho tracing.
   • 5: Mức độ tối ưu hóa cho đặc biệt tracing.

Để bật và cấu hình JIT, bạn cần chỉnh sửa tệp cấu hình PHP (php.ini):

opcache.enable=1
opcache.jit_buffer_size=100M
opcache.jit=tracing

Trong đó:

 • opcache.enable=1: Bật OPcache.
 • opcache.jit_buffer_size=100M: Định kích thước bộ nhớ đệm cho JIT.
 • opcache.jit=tracing: Chọn chế độ JIT là tracing.

Khi cấu hình và sử dụng đúng cách, JIT có thể giúp cải thiện đáng kể hiệu suất của ứng dụng PHP của bạn.

Việc quyết định có nên bật OPcache JIT hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố liên quan đến ứng dụng PHP của bạn, môi trường triển khai, và yêu cầu hiệu suất cụ thể. Dưới đây là một số điểm cần cân nhắc:

Lợi ích của việc bật OPcache JIT

 1. Hiệu suất cao hơn:

  • JIT có thể cải thiện hiệu suất của ứng dụng PHP, đặc biệt là các ứng dụng đòi hỏi tính toán nặng và có nhiều logic phức tạp.
  • Giảm thời gian xử lý cho mỗi yêu cầu bằng cách biên dịch mã PHP trực tiếp xuống mã máy.
 2. Tối ưu hóa hiệu suất máy chủ:

  • Giảm tải CPU và tăng khả năng xử lý của máy chủ, giúp phục vụ nhiều yêu cầu hơn trong cùng một khoảng thời gian.
 3. Cải thiện cho các ứng dụng tính toán:

  • Đối với các ứng dụng có nhiều phép tính số học hoặc cần hiệu suất cao, JIT có thể mang lại lợi ích rõ rệt.

Nhược điểm và Cân nhắc

 1. Tính ổn định:

  • JIT là một tính năng mới và có thể gây ra một số vấn đề không tương thích hoặc lỗi trong các ứng dụng hiện có. Cần kiểm tra kỹ lưỡng trước khi áp dụng vào môi trường sản xuất.
 2. Tài nguyên hệ thống:

  • JIT yêu cầu thêm bộ nhớ và CPU để biên dịch mã PHP xuống mã máy. Cần đảm bảo rằng máy chủ của bạn có đủ tài nguyên để hỗ trợ JIT mà không ảnh hưởng đến các dịch vụ khác.
 3. Kiểm thử và Bảo trì:

  • Khi bật JIT, cần thực hiện kiểm thử kỹ lưỡng để đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động bình thường và không phát sinh lỗi không mong muốn.
  • Việc bảo trì và cập nhật PHP cũng có thể phức tạp hơn khi sử dụng JIT.

Khi nào nên bật OPcache JIT

 1. Ứng dụng có hiệu suất yêu cầu cao:

  • Các ứng dụng có tải cao hoặc yêu cầu tính toán phức tạp sẽ có lợi từ JIT.
 2. Môi trường phát triển và kiểm thử:

  • Trước khi triển khai vào môi trường sản xuất, nên bật JIT trong môi trường phát triển và kiểm thử để đánh giá hiệu suất và tính ổn định.
 3. Máy chủ có tài nguyên dư dả:

  • Đảm bảo rằng máy chủ có đủ bộ nhớ và CPU để hỗ trợ JIT mà không làm ảnh hưởng đến các dịch vụ khác.

Kết luận

Việc bật OPcache JIT có thể mang lại lợi ích đáng kể về mặt hiệu suất, nhưng cần cân nhắc kỹ lưỡng về tính ổn định, tài nguyên hệ thống, và yêu cầu cụ thể của ứng dụng. Thực hiện kiểm thử kỹ lưỡng trước khi triển khai vào môi trường sản xuất là rất quan trọng để đảm bảo rằng ứng dụng của bạn hoạt động bình thường và ổn định.

Đánh giá bài viết

Thích thì like
opcache.jit là gì?
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook