algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Khôi phục mật khẩu cho WSL Linux Distro trong Windows 10


Với WSL ubuntu trên windows 10 nếu bạn quên mật khẩu khi muốn vào sudo thì bạn có thể reset bằng cách sau đây

Mở cmd lên và nhập lệnh

ubuntu config --default-user root

sau đó nhập lệnh ubuntu để vào bên trong ubuntu, tiếp đến reset mật khẩu cho account, ví dụ chungnguyen đi thì sẽ nhập lệnh

passwd chungnguyen

sau đó nhập 2 lần mật khẩu bạn muốn, sau đó rời khỏi ubuntu bằng cách gõ lệnh: exit cho đến khi về lại màn hình cmd

Cuối cùng là trả lại người dùng mặc định khi mở ubuntu lên bằng lệnh:

ubuntu config --default-user chungnguyen

Trong bài viết thì mình chọn ubuntu còn máy bạn có thể khác so với mình có thể tham khảo

  • Ubuntu: ubuntu config --default-user root
  • openSUSE Leap 42: openSUSE-42 config --default-user root
  • SUSE Linux: SLES-12 config --default-user root
  • Debian: debian config --default-user root
  • Kali Linux: kali config --default-user root

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Khôi phục mật khẩu cho WSL Linux Distro trong Windows 10
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook