algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Hướng dẫn update MariaDB trên CentOS 7

Hướng dẫn update MariaDB trên CentOS 7


Chuẩn bị trước khi update

  1. Trước khi nâng cấp điều cần làm đầu tiên là backup lại database các bạn nhé, đề phòng rủi ro thôi 🤣
  2. Đảm bảo là không có ai truy cập vào website của bạn.
  3. Backup file config mysql lại thường là file /etc/my.cnf hoặc /root/my

Từ phiên bản MariaDB 10.2.7 bắt đầu hỗ trợ kiểu dữ liệu json, nếu muốn sử dụng kiểu dữ liệu này bạn cần update MariaDB của bạn lên phiên bản ít nhất là 10.2.7 chứ sao nữa. (Tìm hiểu kiểu dữ liệu json ở đây)

Update yum repository config

Đầu tiên bạn vào trang https://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories xong chọn phiên bản MariaDB phù hợp với server của bạn

select mariadb version

Copy MariaDB YUM repository lại

# MariaDB 10.3 CentOS repository list - created 2018-10-15 11:28 UTC
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.3/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Bỏ vào file /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo (thông thường là vậy)

Stop mysql service

service mysql stop

Update MariaDB

yum update -y

# hoặc

sudo yum update -y

Trong trường hợp cập nhật thất bại với thông báo như thế này, bạn cần phải cài đặt MariaDB theo cách thủ công

# Gỡ hoàn toàn MariaDB
yum remove MariaDB-* -y

# Cài lại
yum install MariaDB-server MariaDB-client

Kiểm tra cơ sở dữ liệu có ok không, nếu có vấn đề gì đã có bản backup rồi, không phải lo.

Khởi động mysql service

service mysql start

 

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Hướng dẫn update MariaDB trên CentOS 7
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook