algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Cập nhật Laravel 5.5 Phần 4: Exception Cực Chất'ss


Đối với anh em code dù là web hay app gì thì exception là thứ rất cần, đặt Exception thích hợp, chúng ta sẽ nắm bắt được lỗi xảy ra trên web của mình để khắc phục lỗi sớm nhất.

Bây giờ bắt tay vào tìm hiểu nào 😆😆😆

Trong routes/web.php ta khai báo url:

Route::get('posts/{id}', 'PostsController@show');

Chạy cmd command sau để tạo PostsController:

php artisan make:controller PostsController

Trong PostsController tạo function show:

use App\Exceptions\PostIsPrivate;
class PostsController extends Controller
{
  public function show()
  {
    throw new PostIsPrivate;
  }
}

Trong thư mục app\Exceptions tạo file PostIsPrivate.php có nội dung như sau:

<?php
namespace App\Exceptions;
class PostIsPrivate extends \Exception
{
  //
}

Chạy trên trình duyệt xem thử nào:

Cập nhật Laravel 5.5 Phần 4: Exception Cực Chất'ss
Đã bắt được PostIsPrivate  Exception

 

Ok bây giờ bắt được PostIsPrivate Exception ta sẽ show ra 1 thông báo, chỉnh sửa lại function show trong PostsController như sau:

  public function show()
  {
    try {
      throw new PostIsPrivate;
    } catch (PostIsPrivate $e) {
      return "Bài viết riêng tư";
    }
  }

Chạy lại trình duyệt xem nào:

Ok nhé, đến đây thì các bạn có thể tùy ý làm gì với PostIsPrivate Exception nhé. Thế nhưng, ở function khác bạn cũng dùng Exception này thì sao, nên tập trung lại 1 chỗ để dễ xử lý chứ phải không.

Bây giờ function show trong PostsController trả lại như cũ:

public function show()
{
  throw new PostIsPrivate;
}

Vào app\Exceptions\Handler.php function render:

use App\Exceptions\PostIsPrivate;
  public function render($request, Exception $exception)
  {
    if ($exception instanceof PostIsPrivate) {
      return "Bài viết riêng tư";
    }
    
    return parent::render($request, $exception);
  }

Chạy lại trình duyệt:

Vẫn ok phải không nào anh em 🤣 Nhưng nếu như trong web app của mình có nhiều Exception thì sẽ thành như thế này sao:

  public function render($request, Exception $exception)
  {
    if ($exception instanceof PostIsPrivate) {
      return "Bài viết riêng tư";
    }
    if ($exception instanceof PostIsPrivate) {
      return "Bài viết riêng tư";
    }
    if ($exception instanceof PostIsPrivate) {
      return "Bài viết riêng tư";
    }
    if ($exception instanceof PostIsPrivate) {
      return "Bài viết riêng tư";
    }
    if ($exception instanceof PostIsPrivate) {
      return "Bài viết riêng tư";
    }
    
    return parent::render($request, $exception);
  }

Chính vì vậy nên Laravel 5.5 mới đưa Exception vào xử lý riêng biệt, tránh project càng to càng phình ra không kiểm soát được. Tiếp theo trả lại app\Exceptions\Handler.php function render như cũ:

  public function render($request, Exception $exception)
  {
    return parent::render($request, $exception);
  }

Quay lại app\Exceptions\PostIsPrivate.php lúc nãy chúng ta tạo function render:

namespace App\Exceptions;
class PostIsPrivate extends \Exception
{
  public function render($request)
  {
  	return "Bài viết riêng tư";
  }
}

F5 trình duyệt thử xem nào 😄 Kết quả vẫn giống lúc trước chứ.

Lúc này mọi thứ đã trở nên sạch sẽ vô cùng phải không anh em. Bài viết có hơi vòng vo xí anh em nào rành rồi đừng ném gạch em nha 😁😜

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Cập nhật Laravel 5.5 Phần 4: Exception Cực Chất'ss
5/5 2 votes

Bình luận

Ngọc Quyết Nguyễn avatar
Ngọc Quyết Nguyễn
chào bạn! nếu mình thực thi SQL và bị lỗi thì có thể bắt mã lỗi để thay đổi message trả về cho người dùng được không? và sẽ làm như thế nào?

Hiển thị bình luận Facebook