algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Bật chế độ dark mode cho Facebook


Mở trình duyệt chrome lên và nhập vào địa chỉ

chrome://flags/#enable-force-dark

Ngay dòng đầu tiên bạn thấy

Force Dark Mode for Web Contents
Automatically render all web contents using a dark theme. – Mac, Windows, Linux, Android

#enable-force-dark

Bên phải có các tùy chọn, hiện tại đang là: Default

Chọn thành enabled là ok

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Bật chế độ dark mode cho Facebook
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook