algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Tạo Symbolic Links trên Windows

Tạo Symbolic Links trên Windows


Trong quá trình lập trình, mình thường hay sử dụng các gói (package) chia sẻ trên mạng. Và thường tùy chỉnh chúng cho phù hợp với mục đích sử dụng của mình, nên thường hay fork repo về và sử dụng composer local repository để inject vào project hiện tại.

{
  "name": "nguyentranchung/project",
  "repositories": [
    {
      "type": "path",
      "url": "./packages/fork-repository"
    }
  ],
  ...
}

Nhưng vì cả project đang làm và fork repo đều chứa GIT nên k để fork repo vào trong project mà phải thông qua Symbolic Links (khác với shortcut nha). Và mình thường làm

mklink /J D:\Code\nguyentranchung\chungnguyen\packages\fork-repository D:\Code\nguyentranchung\fork-repository

Cấu trúc ở đây là mklink /J link target nha.

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Tạo Symbolic Links trên Windows
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook