algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Sổ tay y tế khi khám bệnh tại Nhật


THÔNG TIN SỔ TAY Y TẾ - TIẾNG VIỆT

Xin chia sẽ thông tin các từ vựng và các câu đối thoại khi đi khám và chữa bệnh tại Nhật

Sổ tay y tế này do Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Ibaragi thực hiện, hi vọng có thể giúp cả nhà chuẩn bị trước khi đi khám và chữa bệnh.

Sổ tay y tế khi khám bệnh tại Nhật

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Sổ tay y tế khi khám bệnh tại Nhật
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook