algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Sơ đồ nghề nghiệp


Các bạn trẻ phải nắm cái Sơ Đồ Nghề Nghiệp quý báu sau đây! 

 

Lớn lên, bạn có thể chọn 02 hướng: Tự làm và Làm Công Ăn Lương!

 

(1) Làm Công Ăn Lương thì bạn có thể đảm nhận bất cứ vị trí nào trong doanh nghiệp từ bé tới to, như kế toán, bán hàng, nhân sự... ngay cả Giám Đốc...

 

(2) Tự làm thì có các kiểu sau đây: 

 

2.1. Nghề tự do: bạn có chuyên môn nào đó và  tự làm 1 mình mình, như bác sĩ khám phòng mạch, luật sư, hoạ sĩ... vân vân

 

2.2 Làm Chủ Doanh Nghiệp Nhỏ: bạn phải có đủ 04 thứ sau: 

 

    2.2.1 Nghề chuyên môn cốt lõi: ví dụ mở quán cà phê, phải biết pha chế, mở quán ăn phải biết nấu ăn... v...v

   2.2.2 Phải biết Bán Hàng, Chiêu Thị Quảng Cáo này kia

   2.2.3 Phải biết Quản Trị : là tuyển dụng huấn luyện nhân viên, thiết lập quy trình, vận hành kiểm soát, kế toán, tài chính ... v...v

   2.2.4 Phải có Vốn đủ để làm 

 

Nếu bạn có càng nhiều trong 4 thứ trên và nắm càng giỏi thì khả năng thành công lợi nhuận càng cao! Ví dụ bạn biết pha cafe cực ngon, bạn biết bán hàng cực giỏi...

 

Nếu bạn không có 03 thứ Nghề, Bán Hàng và Quản Trị thì bạn phải có vốn lớn để làm dạng doanh nghiệp đặc biệt sau đây, đó là 

 

(3) Nhượng Quyền Thương Hiệu: là người ta xây dựng sẵn mọi thứ, bạn chỉ bỏ tiền vào sau đó vận hành để có lời! Tất nhiên như vậy bạn phải có số vốn gấp 4-5 lần thậm chí nhiều hơn so với bạn tự làm để có lợi nhuận tương đương. 

 

Đây là hướng cho các bạn gia đình giàu có tiền, ko muốn mất vài năm để học hỏi mày mò để có 03 giá trị bên trên 

 

Doanh Nghiệp Nhỏ trên sẽ to hơn lên đến khi bạn có thể chỉ quản trị mà không phải trực tiếp tham gia vào chuyên môn hay bán hàng này kia nữa thì bạn lên 1 cấp bậc công ty thật sự! 

 

Các bạn phải nắm rõ sơ đồ này để có thể định hướng phát triển bản thân! 

 

🍷🍹🍺 < Năng Lượng Tích Cực >🍺🍹🍷

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Sơ đồ nghề nghiệp
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook