algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Phân biệt cách sử dụng ~tameni ために/~youni ように


1. Thể khả năng 可能形 thì đi với ように còn ために thì không.

2. Động từ ý chí thì đi với ために còn vô ý chí thì đi với ように

3. ない形 thì đi với ように

4. Danh từ  (名詞)+ の + ために

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Phân biệt cách sử dụng ~tameni ために/~youni ように
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook