algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Phân biệt "当日" (toujitsu) và "本日" (honjitsu)


Trong tiếng Nhật, "当日" (toujitsu) và "本日" (honjitsu) đều có nghĩa là "hôm nay", nhưng có sự chú ý khác nhau trong cách sử dụng:

  1. 当日 (toujitsu):

    • Thường được sử dụng trong ngữ cảnh của sự kiện hoặc hoạt động được lên kế hoạch, để chỉ đến "ngày đó" hoặc "trong ngày đó."
    • Ví dụ: 当日は天気が良かったですね (Toujitsu wa tenki ga yokatta desu ne) - "Ngày đó (cái này mà sự kiện gì đó diễn ra, cả người nói về người nghe đều hiểu là ngày gì) thời tiết đẹp, phải không?"
  2. 本日 (honjitsu):

    • Thường được sử dụng trong ngữ cảnh chính thức hơn, như trong các thông báo, bản tin, hoặc nơi công cộng để chỉ ngày hiện tại.
    • Ví dụ: 本日の会議は中止となりました (Honjitsu no kaigi wa chuushi to narimashita) - "Cuộc họp ngày hôm nay đã bị hủy."

Tóm lại, cả hai từ đều có nghĩa là "hôm nay," nhưng "当日" thường được sử dụng khi nhắc đến một sự kiện cụ thể trong ngày, trong khi "本日" thường được sử dụng trong các bối cảnh chính thức và thông báo.

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Phân biệt "当日" (toujitsu) và "本日" (honjitsu)
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook