algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Những đồ dùng cần mang sang Nhật


1. Quần áo

Nên mang áo quần dùng đủ trong 1 tuần, ở đây có máy giặt chỉ cần tốn 100 yên, bỏ đồ vào 30p sau là mang ra phơi nên các bạn không cần lo lắng mang quá nhiều.


Đánh giá bài viết

Thích thì like
Những đồ dùng cần mang sang Nhật
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook