algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Lỗi Laravel: ReflectionException in RouteDependencyResolverTrait.php line 57


Lỗi này xảy ra khi trong file route web.php bạn khai báo không phải là 1 route parameter (tham số) nhưng trong controller lại truyền vào parameter. Ví dụ

Route::get('/', 'BlogController@index');

Trong BlogController.php bạn viết

public function index($param)
{
    //code
}

Rõ ràng trong route khai báo không hề có tham số nên xảy ra lỗi là điều tất nhiên. Hãy xóa $param kia đi là ok ngay.

Chúc các bạn thành công!

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Lỗi Laravel: ReflectionException in RouteDependencyResolverTrait.php line 57
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook