algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Laravel 5.7 Cải thiện thông báo lỗi

Laravel 5.7 Cải thiện thông báo lỗi


Laravel 5.7 giúp việc theo dõi các thông báo lỗi dễ dàng hơn bao giờ hết nguyên do là bởi vì các cuộc gọi động (dynamic call) đến các Eloquent models.

Xem hình ảnh dưới đây, bạn sẽ thấy rõ ràng hơn về lỗi do bị thiếu phương thức (method) gây ra thay vì nhầm lẫn báo lỗi do đối tượng nằm bên dưới gây ra:

Ở phiên bản 5.6 giả sử trong đoạn code của chúng ta có đoạn viết như sau:

App\User::forst();

Ngay lập tức ta nhận được ngay message dưới đây:

BadMethodCallException with message 'Method Illuminate/Database/Query/Builder::forst does not exist.'

Quá mơ hồ và khó hiểu phải không nào, class App\User kế thừa từ hàng đống class khác và Builder chính là class nằm ở tầng sâu nhất. Vậy cho nên khi gọi đến phương thức chưa được định nghĩa, hệ thống báo lỗi sẽ lôi thằng cuối cùng ra chịu trận mà không phải là chính ngay dòng code bị lỗi.

Kể từ phiên bản Laravel 5.7 sẽ cải thiện các thông báo lỗi này trong các thành phần của framework Laravel.

Xin gửi lời cảm ơn to lớn đến Joseph Silber dành cho cộng đồng Laravel

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Laravel 5.7 Cải thiện thông báo lỗi
5/5 1 votes

Bình luận

Phan Van avatar
Phan Van

sao bạn có example nhỉ xem cho dễ hiểu

Hiển thị bình luận Facebook