algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

[JX-WIN] PHIÊN BẢN TỨ TUYẾT - ADD ITEM, SCRIPT ITEM, KTC


Cú pháp hàm AddItem

AddItem(ItemType,nItemClass,nDetailType,nParticualrType,nLe vel,nSeries, nLuckn, nItemLevel[6],
option1, option2,option3, option4, option5)

ItemType:

 • ITEM_NORMAL = 0 --Xanh trang'
 • ITEM_VIOLET = 1 --Tim'
 • ITEM_GOLD = 2 --Hoang` kim
 • ITEM_GREEN = 3 --Luc. Ngan

nItemClass : Hạng mục item, hiện tại có những giá trị sau :

 • 0 : vật dụng mang trên người(vũ khí, áo, mũ...)
 • 1 : vật dùng hồi sức(máu, mana...)
 • 2: vật dụng --using tools.txt
 • 3: nguyên liệu --materials.txt
 • 4 : vật phẩm nhiệm vụ --questkey.txt
 • 5: vatphamsukien --eventitem.txt

nDetailType : loại item giá trị từ 0 đến 10 tuơng tứng với [Vũ khí gần, Vũ khí xa, Áo, Nhẫn, Dây chuyền, Giày, Thắt lưng, Mũ, Bao tay, Ngọc bội, Ngựa]
nParticualrType : các item trong loại đó, ví dụ vũ khí gần sẽ có kiếm, đao, côn... Tùy vào loại item sẽ có nhiều hay ít item
nLevel : đẳng cấp món đồ 1 - 10
nSeries : thuộc tính ngũ hành 0 - 4 tương ứng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ
nLuckn : chỉ số may mắn cái này nên để là 0, vì theo mình được biết, cái này càng nhỏ, may mắn càn cao
nItemLevel : đẳng cấp phép thuật của món đồ, giá trị từ 1 - 10, số càng cao, dòng trên món đồ càng xịn
Option1, option2, option3, option4, option5, option6: mang giá trị 0-10, 10 ra đồ xịn, 1 ra đồ cùi.
Option1: ra đồ xanh(>0> hay trắng(=0)
Option2, Option3: quy định maximum số dòng có trên trang bị
Option4, option5, option6: quyết định opt các dòng cao hay thấp

Item Nhiệm Vụ có script

mình thêm một item mới vào game rồi nhưng nhận không được ai chỉ với
sửa ở questkey.txt

Tân Thủ Lệnh 4	1486	\spr\event\camnagdo.spr	41	1	1	<bclr=white><color=red>Lệnh Bài Hỗ Trợ	0	1	1	1	1

Ví Dụ muốn add lệnh bài tân thủ như trên questkey 0080 thì có ID=80:

 • Genre là 4/
 • id phải là 80 /
 • sau đó tơi đường dẫn spr chưa hình ảnh món đồ /
 • 41 là quy định Objid
 • 1 1 là quy định số ô dọc ngang hinh ảnh item trong rương /
 • tới chú thích về món đồ /
 • 5 ô sau quy định về sếp chồng vật phẩm , số lượng xếp chồng...

Code hoàn chỉnh
AddItem(0,4,80,0,0,0,0,0) -- vậy thôi.
Về Script thì ví dụ Questkey bao nhiêu thì vào script/item/questkey/quest..... id tương ưng vơi số thứ tự file script tiếp theo. Tương tự với Event và Tool.

Chú ý : Nên thêm những vật phẩm ko dùng script vào questkey hoặc tool gì đó còn lại vật phẩm cần dùng script thì nên để vào 1 file đễ dễ viết script.

ADD Item mới

Hướng dẫn view + unpack spr trong file pak

Bước 1 : Download tool RPGViewer tại đây
Down xong giải nén ra, chạy RPGViewer.exe để open tool.
Bước 2 : Mở RPG Viewer lên chọn menu theo hướng dẫn trong hình để chọn game JX
sau khi chọn menu như hình bên dưới nó sẽ ra 1 window cho mình chọn thư mục, hãy chọn thư mục client JX hay thư mục
VLTK của VNG cũng đc.
Sau khi chọn thư mục xong sẽ dc như hình 2, bên trái là danh sách các file .pak, bên phải sẽ hiện thị các file trong file pak
Chọn file pak cần duyệt dùng các control di chuyển để duyệt các file trong đó, thường thì những file nào mà bên phải hiện
trắng có thể là file .txt, .ini, hoặc .lua, chỉ có file hình ảnh và spr thì bên phải mới hiện lên,
Các thông số của file hiện tại thì như trong hình có giải thích hé.
Các control như trong hình cũng dễ ko cần giải thích bạn tự mò thêm nhé.
Bây giờ tui sẽ hướng dẫn unpack spr từ file pak ra, trước tiên hãy chọn file spr cần unpack trước đã.Trong hình tui chọn đôi giày này. Để ý ở trên cùng thấy số 3639 tui khoanh tròn đỏ không ? nhớ số đó.

Sau khi chọn như hình 3 sẽ ra hình 4, đó là danh sách file trong file Pak theo thứ tự mà khi nảy chúng ta duyệt, để ý thấy cột đầu tiên là dãy số phải không, kéo xuống tìm đến 3639 , có thể chọn 1 lúc nhiều hình = nút ctrl xong thì nhấn Export, chọn thư mục lưu mình chọn lưu ở ổ D. Nếu muốn unpack tất cả thì chọn Export All

Điều chỉnh Item trong KTC (file Setting/SuperShop.txt)

suppershop

KTC Nó quy đinh như sau <mở bằng excel>:

 • A: Số thứ tự món hàng
 • B: tab cửa hàng bán tính từ số 0(tab trên KTC)
 • C:Hàng hót nó sẽ nằm trong shop 0< trang đầu tiên> ko thêm thì nó chỉ nằm trong bột B loại hàng!
 • D:itemGenre đây là ID file chứa món hàng 0 : vật dụng mang trên người(vũ khí, áo, mũ...)
 • 1 : vật dùng hồi sức(máu, mana...)
 • 2: vật dụng: túi hành trang -- using tools
 • 3: nguyên liệu: túi máu, thủy tinh... --materials
 • 4 : vật phẩm nhiệm vụ --questkey
 • 5: vatphamsukien --eventitem) eventitem.txt
 • E: DetailType Chính là ID món hàng xem trong cột Detail file chứa vật phẩm ! ví dụ : thuốc là 1 <potion.txt> questkey.txt là 4 ,.v.v
 • I,J: Giá hàng <giá thật ,khuyến mãi>
 • K: là thời hạn sử dụng tính từ lúc mua vật phẩm < tính theo phút>
 • L: Có tính vĩnh viên hay không 0: thì không vĩnh viễn thời gian hết hạn lưu ở cột K, 1: có nghĩa là vĩnh viên.
 • M : là ghi chú món hàng để bạn nhớ món đó là món gi!

Tên Các Cột như sau:

STT	Loại bán	Hàng hot	ItemGenre	DetailType	ParticularType	Series	Level	Giá thực	Giá cũ(giả)	Thời hạn	Tính kết thúc thời hạn	Ghi chú(không load)

Cuối cùng, đồng bộ file supershop.txt qua client, khởi động lại client, gameserver nếu cần!

Đánh giá bài viết

Thích thì like
[JX-WIN] PHIÊN BẢN TỨ TUYẾT - ADD ITEM, SCRIPT ITEM, KTC
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook