algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Hướng dẫn tìm ATM ngân hàng Yuucho


Bạn đang sử dụng thẻ ngân hàng Yuucho (ゆうちょ銀行) và chẳng hạn đi chơi đến 1 nơi nào đó, rất khó để biết có trụ ATM nào ở gần. Rút ở con Konbini hay các ngân hàng khác sẽ mất 1 khoản phí, có thể không nhằm nhò gì với bạn nhưng nếu đọc được bài này thì có thể bớt đi 1 khoản phí không đáng các bạn nhé.

Đó là ứng dụng có tên ゆうちょ銀行 ATM検索 có ở các android và ios

Hướng dẫn tìm ATM ngân hàng Yuucho

Hướng dẫn tìm ATM ngân hàng Yuucho

Tải ứng dụng

 Android  iOS
 

iPhone đời mới dùng camera để scan QR code nha các bạn

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Hướng dẫn tìm ATM ngân hàng Yuucho
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook