algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Hồ Sơ Xin Tư Cách Cư Trú 家族滞在cho Trẻ Em Sinh Tại Nhật


【Thời hạn đăng ký】

Trong vòng 30 ngày sau khi sinh

【Giấy tờ cần chuẩn bị】

 1. 1. APPLICATION FOR PERMISSION TO ACQUIRE STATUS OF RESIDENCE (在 留 資 格 取 得 許 可 申 請 書)…… 1 bản
  Link download: http://www.moj.go.jp/isa/content/930004120.pdf
 2. 2. Giấy chứng nhận thụ lý thủ tục đăng ký khai sinh xin tại kuyakusho 出生届受理証明書…… 1 bản
 3. 3. Phiếu công dân (住民票) bản ghi thông tin của cả gia đình (bao gồm có em bé mới sinh) …… 1 bản
 4. 4. Copy hộ chiếu của con, bản gốc mang theo để đối chiếu …… 1 bản
  *Nếu chưa có hộ chiếu, có thể viết 「申請中」 hoặc 「申請予定」 và nộp bổ sung khi có.
 5. 5. Copy thẻ cư trú 在留カード và hộ chiếu của người bảo lãnh, bản gốc mang đi để đối chiếu …… 1 bản
 6. 6. Các tài liệu chứng minh về nghề nghiệp và thu nhập của người bảo lãnh
  a. Giấy chứng nhận nhân viên của người bảo lãnh 在職証明書……. 1 bản
  b. Giấy chứng nhận thuế và nộp thuế cư dân 住民税の課税・非課税証明書及び納税証明書 do cơ quan địa phương (区役所or市役所) cung cấp. Mỗi loại 1 bản
  * Trường hợp mới sang Nhật chưa đủ 1 năm hoặc mới chuyển chỗ ở sang thành phố hay quận khác trong năm thì cơ quan địa phương hiện tại sẽ không thể cấp giấy chứng nhận thuế/nộp thuế của anh/chị.
  - Trường hợp chưa đủ 1 năm, thay cho giấy chứng nhận thuế, anh/chị vui lòng request chứng nhận nhân viên có điền thông tin thu nhập năm trên giấy chứng nhận của mục a. trên và bảng lương 3 tháng gần nhất hoặc kể từ khi gia nhập công ty.
  - Trường hợp chuyển chỗ ở, anh/chị vui lòng liên lạc với địa phương trước hoặc tìm hướng dẫn lấy giấy chứng nhận thuế/nộp thuế tại website của địa phương trước.

*Anh/chị tham khảo URL dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết!

http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-10.html

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Hồ Sơ Xin Tư Cách Cư Trú 家族滞在cho Trẻ Em Sinh Tại Nhật
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook