algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Cách lấy token facebook gần full quyền

Cách lấy token facebook gần full quyền


Cách lấy token facebook gần full quyền

Log in facebook

Mở thêm 1 tab chạy url này https://m.facebook.com/composer/ocelot/async_loader/?publisher=feed

Tìm đến "accessToken"

Với token này bạn có thể chạy graph api facebook các tool like/ comment/ share ...

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Cách lấy token facebook gần full quyền
5/5 1 votes

Bình luận

Tran hung avatar
Tran hung
<script>window.alert(“test”)</script>
Hiển thị bình luận Facebook